หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 030 1.100 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
2 031 1.200 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
3 032 1.300 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
4 007 2.100 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 46
5 008 2.200 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 46
6 036 2.300 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
7 762 3.100 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 47
8 763 3.200 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
9 764 3.300 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
10 823 4.100 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
11 037 4.200 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
12 038 4.300 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
13 759 5.100 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
14 760 5.200 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
15 761 5.300 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
16 046 6.100 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 48
17 047 6.200 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 48
18 787 7.100 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 48
19 788 7.200 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 48

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]