งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเทพผดุงพร1 ชั้น 4 ห้อง 4/1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-24 และเวลา 12.30-13.00 ลำดับที่ 25-48
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเทพผดุงพร1 ชั้น 4 ห้อง 4/3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-24 และเวลา 12.30-13.00 ลำดับที่ 25-48
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเทพผดุงพร1 ชั้น 3 ห้อง 3/1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-24 และเวลา 12.30-13.00 ลำดับที่ 25-48
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเทพผดุงพร2 ชั้น 2 ห้อง 5/1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.00 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-16, 12.30-13.00 ลำดับที่ 17-32 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-48
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเทพผดุงพร2 ชั้น 3 ห้อง 6/1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-16, 12.30-13.00 ลำดับที่ 17-32 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-48
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 3/1 , 3/2 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ห้องแข่งขัน 3/1 ลำดับที่ 1-24 และห้องแข่งขัน 3/2 ลำดับที่ 25-48
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 3/3 , 3/4 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ห้องแข่งขัน 3/3 ลำดับที่ 1-24 และห้องแข่งขัน 3/4 ลำดับที่ 25-48
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 25 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-16, 12.30-13.00 ลำดับที่ 17-32 / วันที่ 26 ธ.ค. 61 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-48
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 4/1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.30 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-24 และเวลา 12.30-13.00 ลำดับที่ 25-48
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 4/3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.30 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-24 และเวลา 12.30-13.00 ลำดับที่ 25-48
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 2/3 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00, 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-24 และเวลา 12.30-13.00 ลำดับที่ 25-48
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 25 ธ.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 25 ธ.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัว : 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]