สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 44 18 7 69 79 6 2 1 87
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 26 15 10 51 61 29 28 13 118
3 ชุมชนวัดหนองรี 17 15 9 41 51 32 18 20 101
4 บ้านป่ายุบ 12 3 0 15 18 2 4 9 24
5 เทศบาลวัดกำแพง 8 6 4 18 21 17 7 12 45
6 บ้านห้วยกะปิ 7 5 3 15 26 9 10 4 45
7 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 6 12 2 20 37 26 15 10 78
8 บ้านสวนอุดมวิทยา 6 8 5 19 29 25 22 20 76
9 วัดบุญญราศรี 6 7 7 20 21 15 25 17 61
10 เทศบาลอินทปัญญา 6 5 3 14 18 10 9 6 37
11 วอนนภาศัพท์ 5 7 8 20 19 8 8 9 35
12 วัดหนองยาง 5 1 2 8 11 7 9 15 27
13 อนุบาลเมืองใหม่ 4 5 4 13 23 18 11 10 52
14 บ้านหนองเขิน 4 5 3 12 17 8 11 11 36
15 เทศบาล1(สถาวร) 4 4 2 10 13 15 5 8 33
16 อนุบาลหนองใหญ่ 4 3 1 8 19 6 12 6 37
17 บ้านเขาซก 4 1 3 8 11 7 10 4 28
18 บ้านหนองเสือช้าง 4 1 1 6 11 6 9 5 26
19 บ้านหนองปลาไหล 4 1 1 6 9 5 7 0 21
20 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 3 3 9 17 16 7 2 40
21 บ้านมาบไผ่ 3 3 2 8 12 8 2 4 22
22 วัดธรรมนิมิตต์ 3 2 0 5 6 0 1 1 7
23 บ้านหนองตะโก 3 1 2 6 10 8 7 4 25
24 บ้านชากนา 3 0 2 5 10 5 6 4 21
25 วัดดอนดำรงธรรม 2 5 4 11 15 13 10 8 38
26 บ้านมาบลำบิด 2 5 1 8 11 11 7 2 29
27 วัดราษฏร์ศรัทธา 2 4 7 13 14 12 12 10 38
28 กุญแจคริสเตียนวิทยา 2 4 2 8 15 11 15 5 41
29 บ้านปากคลองโรงนาค 2 3 0 5 10 9 4 2 23
30 วัดราษฏร์สโมสร 2 2 1 5 4 12 9 6 25
31 บ้านหัวโกรก 2 2 0 4 7 10 2 2 19
32 ต้นกล้าพัฒนา 2 1 0 3 10 3 2 1 15
33 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 2 1 0 3 8 9 3 1 20
34 บ้านคลองสิบแปด 2 0 3 5 6 4 3 11 13
35 ธรรมวาที 2 0 2 4 14 6 9 2 29
36 วุฒิวิทยา 2 0 2 4 11 15 13 12 39
37 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2 0 1 3 5 2 0 2 7
38 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 2 0 0 2 5 4 9 10 18
39 วัดผาสุการาม 2 0 0 2 4 5 2 1 11
40 ปรีชานุศาสน์ 1 8 3 12 20 13 3 3 36
41 วัดหนองน้ำเขียว 1 5 7 13 10 17 10 2 37
42 บูรพาวิทยา ชลบุรี 1 4 2 7 18 16 8 4 42
43 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 3 3 7 19 6 2 3 27
44 ร่มไม้ 1 3 1 5 6 11 5 4 22
45 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 2 3 6 8 8 15 15 31
46 อนุบาลวัดอุทยานนที 1 2 1 4 9 10 11 6 30
47 สารสาสน์วิเทศบูรพา 1 1 4 6 8 5 3 1 16
48 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 1 1 3 8 6 8 2 22
49 วัดตาลล้อม 1 1 1 3 6 5 4 1 15
50 บ้านคลองตะเคียน 1 1 1 3 4 7 5 4 16
51 บ้านหนองซ้ำซาก 1 1 0 2 4 8 11 6 23
52 วัดบางเป้ง 1 1 0 2 3 13 6 3 22
53 จิ้นฮั้ว 1 1 0 2 3 7 7 9 17
54 เทศบาลวัดโพธิ์ 1 1 0 2 3 5 9 5 17
55 บ้านไร่ไหหลำ 1 1 0 2 3 2 0 3 5
56 บ้านมาบกรูด 1 0 4 5 6 8 11 10 25
57 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1 0 2 3 6 12 5 4 23
58 บ้านเขาแรต 1 0 2 3 3 6 3 2 12
59 สถาพรพิทยา 1 0 1 2 4 8 5 6 17
60 บ้านแหลมแท่น 1 0 1 2 3 9 17 7 29
61 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 0 1 2 3 6 5 3 14
62 บ้านหนองประดู่ 1 0 1 2 3 5 10 3 18
63 บ้านท่าจาม 1 0 0 1 8 6 6 2 20
64 บ้านช่องมะเฟือง 1 0 0 1 4 5 11 3 20
65 นาป่ามโนรถ 1 0 0 1 2 7 5 3 14
66 เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1 0 0 1 2 2 1 2 5
67 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1 0 0 1 1 5 12 2 18
68 เมืองชลพิทยา 1 0 0 1 1 3 4 2 8
69 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1 3 4 1 8
70 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 1 1 2 4 3 7
71 สมคิดจิตต์วิทยา 0 4 2 6 7 2 4 2 13
72 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 4 1 5 13 15 10 8 38
73 ชุมชนบ้านคลองพลู 0 3 1 4 12 4 12 11 28
74 บ้านป่าแดง 0 3 1 4 5 6 7 5 18
75 เทศบาลคลองตำหรุ 0 2 5 7 10 10 6 5 26
76 วัดเฉลิมลาภ 0 2 2 4 4 7 4 9 15
77 อนุบาลภักดีพรรณ 0 2 1 3 6 3 5 1 14
78 บ้านมาบคล้า 0 2 1 3 4 5 6 9 15
79 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 0 2 0 2 12 9 12 9 33
80 บ้านห้วยยาง 0 2 0 2 3 1 3 5 7
81 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
82 วัดเขาไผ่ 0 1 1 2 9 11 8 6 28
83 ประภัสสรวิทยา 0 1 1 2 7 13 9 7 29
84 บ้านตาลดำ 0 1 1 2 5 12 11 3 28
85 บ้านชากพุดซา 0 1 1 2 1 8 6 7 15
86 บ้านห้วยสาลิกา 0 1 0 1 5 5 0 1 10
87 สุตา 0 1 0 1 2 6 5 1 13
88 กุลศิริศาสน์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
89 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 ศุทธรัตน์ 0 1 0 1 1 4 8 2 13
91 พิทยรังสี 0 0 4 4 9 10 8 1 27
92 วัฒนดรุณวิทย์ 0 0 2 2 7 6 4 3 17
93 เจริญสุขวิทยา 0 0 2 2 6 10 13 12 29
94 กล่อมปฐมวัย 0 0 1 1 5 8 5 1 18
95 เพชรพิทยาคม 0 0 1 1 4 8 11 8 23
96 วัดเตาปูน 0 0 1 1 4 0 2 0 6
97 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 1 1 3 11 14 5 28
98 บ้านเกาะไม้แหลม 0 0 1 1 2 2 8 0 12
99 เทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 1 1 2 2 1 2 5
100 บ้านห้างสูง 0 0 1 1 1 3 6 7 10
101 บ้านห้วยมะระ 0 0 1 1 0 5 6 2 11
102 บ้านเขาดิน 0 0 1 1 0 3 5 0 8
103 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 6 1 6 3 13
104 วัดนาเขื่อน 0 0 0 0 5 8 7 4 20
105 กาญจนะวิทยา 0 0 0 0 5 6 8 2 19
106 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 4 6 7 7 17
107 วัดสำนักบก 0 0 0 0 3 4 13 4 20
108 แสนสุขศึกษา 0 0 0 0 2 7 9 1 18
109 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 0 0 2 4 3 2 9
110 บ้านเนินโมก 0 0 0 0 2 3 8 1 13
111 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 2 3 4 0 9
112 บ้านโสม 0 0 0 0 2 2 3 1 7
113 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 2 2 0 5 4
114 อนุบาลเทศบาล4(ตะวันออก) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 เฮงฮั้ว 0 0 0 0 1 10 7 3 18
116 พงศ์สิริวิทยา 0 0 0 0 1 8 10 8 19
117 วุฒิวิทยา 2 0 0 0 0 1 3 5 8 9
118 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 1 3 5 6 9
119 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
120 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 1 0 10 2 11
122 อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 บ้านบึงกระโดน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 0 6 5 2 11
125 วัดศรีพโลทัย 0 0 0 0 0 5 7 1 12
126 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 3 3 0 6
127 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 0 1 5 0 6
128 นารานุบาล 0 0 0 0 0 1 4 3 5
129 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
130 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0 0 1 1 3 2
131 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 กองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
133 อนุบาลเทศบาล5(ทวีโชคอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม 252 231 181 664 1,069 923 895 595 2,887