ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 92.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 90.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 89.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนดิลกศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 27  
30 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 27  
31 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 27  
32 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 27  
33 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 35  
38 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 49  
51 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 51  
52 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 52  
53 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 53  
54 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 53  
55 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 55  
56 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 72.67 เงิน 56  
57 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 67.67 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 65.67 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 65.67 ทองแดง 61  
63 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 62.67 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 61.67 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 50 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
67 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
68 โรงเรียนวัดบางเตย สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
69 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
70 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน