ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 96.05 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 95.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.82 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 81.72 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 81.52 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 81.36 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 81.02 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 73.09 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 72.61 เงิน 10  
11 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 72.53 เงิน 11  
12 โรงเรียนฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 70.91 เงิน 12  
13 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 70.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 70.81 เงิน 14  
15 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 70.45 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 70.44 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 69.95 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 68.53 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 62.14 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 60.42 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 60.15 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 59.85 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 59.32 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 58.84 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 58.41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 58.38 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 58.01 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 57.87 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 56.64 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 48.74 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 48.58 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 48.38 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 47.96 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 47.90 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 46.91 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 45.17 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน