ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 56.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 39 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 29 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน