ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 10  
13 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 15  
18 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 18  
21 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 18  
22 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดพลมานีย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 53 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 52 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 52 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 51 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 49 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร 44 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 38 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 34 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
49 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
50 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
51 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
52 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
53 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
54 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน