ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 53 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 52 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 46 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 42 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 30 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนดิลกศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
43 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
44 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
45 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน