ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 53 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 49 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 40 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 40 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 39 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 39 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 38 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 37 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 34 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 34 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 31 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
52 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน