ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 14  
19 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 48 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 48 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 45 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 45 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 45 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 44 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 44 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 43 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 40 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 40 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 35 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 35 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 34 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 24 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
50 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน