ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 86.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 77.90 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 74.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.90 เงิน 9  
10 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 68.20 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน