ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร 75.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 66.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 65.34 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 65.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 65.33 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 64.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 63.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 62.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 62.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนจินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนพระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนวัดบางเตย สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน