ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.83 เงิน 7  
8 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 73.16 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน