ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 79.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 57.66 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 54.66 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 48.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 47.66 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 42.33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 35.99 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน