ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 19  
22 โรงเรียนพระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนโชคชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 56 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 53 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนจินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 52 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 52 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 51 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
62 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
63 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
64 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
65 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
66 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
67 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
68 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
69 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
70 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
71 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
72 โรงเรียนวัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
73 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
74 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
75 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
76 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
77 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
78 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
79 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
80 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
81 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
82 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
83 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน