ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 95.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 87.01 ทอง 7  
8 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 83.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 83.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนโชคชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนดิลกศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 78.34 เงิน 22  
23 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 27  
29 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.34 เงิน 32  
33 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 36  
38 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 73.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 72.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 71.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 45  
46 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 68.66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 67.01 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 66.33 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 65.67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนจินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 64.67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 64.67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 64.34 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 62.33 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 61.33 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร 60.67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 60.67 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 60.67 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 60.33 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 59.67 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 58.34 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนอรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 58.33 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 57.67 เข้าร่วม 64  
65 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 57.34 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 66  
67 โรงเรียนวัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 56.67 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 68  
69 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 54.99 เข้าร่วม 69  
70 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 54.66 เข้าร่วม 70  
71 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 53.34 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 52.67 เข้าร่วม 72  
73 โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 44.67 เข้าร่วม 73  
74 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
75 โรงเรียนธนบุรีศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
76 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
77 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
78 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
79 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
80 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
81 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
82 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
83 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
84 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
85 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
86 โรงเรียนลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
87 โรงเรียนวัดบางเตย สพป. กรุงเทพมหานคร - -  
88 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน