ประกาศจากศูนย์วิชาการศิลปะ
รูปภาพที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ 
ณ โรงเรียนวัดหนัง
 
1. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา ควรวางแผนการเดินทาง
    ก่อนวันทำการแข่งขัน เนื่องจากเส้นทางมีการจราจรติดขัด
2. ลงทะเบียนการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
3. จับฉลากลำดับการแข่งขัน  เวลา 08.30 น.
4. เริ่มทำการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:51 น.