ประกาศจากศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif  ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา
              เรื่องการเดินทางและที่จอดรถของโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
 
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรมของศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา ทางโรงเรียนมีพื้นที่ในการจอดรถ ให้จอดได้โรงเรียน
ละ 1 คัน
เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ในการจอดรถน้อยและมีการก่อสร้าง จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือกับทุกโรงเรียนที่เดินทางมาแข่งขัน และให้ท่านขับรถเข้าโรงเรียนผ่านซอยเพชรเกษม 64 เพื่อลดการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียน 
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
 
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:42 น.