ประกาศจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รูปภาพที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

 
               1. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา ควรวางแผนการเดินทางก่อนวันทำการแข่งขัน เนื่องจากเส้นทางมีการสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัด
              2. พิธีเปิดเริ่มเวลา 08.00 น. เพื่อกระชับเวลาในการเริ่มการแข่งขันและการรายงานตัว
              3. 
รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.50 น.
              4. เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
 
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24 น.