ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 4
5 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 5
6 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 62.33 ทองแดง 6
7 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง ชนะเลิศ


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 4
5 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 5


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 4
5 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 5
6 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 6
7 กฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 7
8 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 8
9 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 9
10 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 9
11 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 11
12 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 12
13 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 12
14 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 14
15 มหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 14
16 ดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 71.67 เงิน 16
17 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 17
18 ไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 17
19 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 19
20 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 19
21 โชคชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 21
22 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 68.67 ทองแดง 22
23 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 67.33 ทองแดง 23
24 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 24
25 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 64.67 ทองแดง 25
26 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 26
27 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 57.33 เข้าร่วม 27
28 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
29 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
30 วัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -
31 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 378
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง ชนะเลิศ
2 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 4
5 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 5
6 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 377
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกาะสุวรรณาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง 4
5 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง 5
6 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 6
7 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 7
8 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 8
9 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 9
10 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 10
11 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 11
12 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 12
13 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 13
14 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 14
15 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร - -
5 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิจิตรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 4
5 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 5
6 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 6
7 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 4
5 สายอักษร สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง 5
6 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 6
7 สารสาสน์เอกตรา สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 6
8 สันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง 8
9 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 9
10 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 10
11 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 11
12 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 11
13 สารสาสน์พิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 13
14 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 13
15 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 15
16 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 16
17 โสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 16
18 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 18
19 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 18
20 วาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 18
21 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 18
22 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 22
23 วัดพลมานีย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 22
24 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง 24
25 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง 24
26 พระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 26
27 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 27
28 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 28
29 ดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 28
30 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 28
31 วัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 28
32 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 28
33 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 28
34 ถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 34
35 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 35
36 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 35
37 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 35
38 วัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 35
39 วัดสุทธิสะอาด สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 35
40 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 35
41 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 41
42 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 41
43 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 43
44 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 43
45 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 45
46 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 46
47 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 47
48 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 47
49 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 49
50 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 50
51 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 51
52 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 69.67 ทองแดง 52
53 เคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 63.67 ทองแดง 53
54 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
55 ประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
56 พรหมราษฎร์รังสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
57 ราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร - -
58 อรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วิจิตรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 69.67 ทองแดง 4
5 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 46.67 เข้าร่วม 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 88.66 ทอง 4
5 สารสาสน์เอกตรา สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 5
6 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 6
7 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 7
8 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 8
9 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 9
10 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 10
11 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 11
12 วัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 12
13 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 13
14 วัดสุทธิสะอาด สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 14
15 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 15
16 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 16
17 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 17
18 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 18
19 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 19
20 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 71.33 เงิน 20
21 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 21
22 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 22
23 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร - -
24 ประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 72.67 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 61.33 ทองแดง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง 4
5 สารสาสน์เอกตรา สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 5
6 สันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 6
7 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 7
8 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง 8
9 ถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 9
10 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 10
11 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 11
12 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 12
13 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 13
14 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 14
15 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 15
16 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 16
17 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 17
18 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 17
19 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 19
20 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 19
21 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 21
22 พระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 22
23 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 22
24 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 24
25 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 69.67 ทองแดง 25
26 อรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 26
27 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 67.67 ทองแดง 27
28 โสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 28
29 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 29
30 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 65.67 ทองแดง 30
31 ไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 65.67 ทองแดง 30
32 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 63.67 ทองแดง 32
33 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 33
34 กอบวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 60.33 ทองแดง 34
35 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 60.33 ทองแดง 34
36 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 36
37 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 58.33 เข้าร่วม 37
38 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 57.33 เข้าร่วม 38
39 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 57.33 เข้าร่วม 38
40 วัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร - -
41 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
42 วัดสุทธิสะอาด สพป. กรุงเทพมหานคร - -
43 วัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 61.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์เอกตรา สพป. กรุงเทพมหานคร 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 4
5 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 5
6 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 6
8 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 8
9 วัดสุทธิสะอาด สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 9
10 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 10
11 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 11
12 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 70.33 เงิน 12
13 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง 13
14 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 14
15 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 15
16 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 64.67 ทองแดง 16
17 สันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 64.33 ทองแดง 17
18 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 18
19 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 62.67 ทองแดง 19
20 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 58.67 เข้าร่วม 20
21 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 56.67 เข้าร่วม 21
22 วัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -
23 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร - -
24 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร - -
25 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
26 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์พิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายอักษร สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 4
5 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 5
6 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 6
7 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 6
8 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 8
9 สันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 9
10 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 10
11 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 10
12 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 72.67 เงิน 12
13 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 72.67 เงิน 12
14 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 14
15 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 15
16 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 71.33 เงิน 16
17 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 17
18 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 70.67 เงิน 18
19 เคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 70.33 เงิน 19
20 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง 20
21 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง 20
22 อรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง 20
23 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 68.67 ทองแดง 23
24 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 24
25 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 25
26 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 65.67 ทองแดง 26
27 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 27
28 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 27
29 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 29
30 ราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร 56 เข้าร่วม 30
31 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 35 เข้าร่วม 31
32 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 34.33 เข้าร่วม 32
33 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร - -
34 พิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
35 วัดลาดปลาเค้า สพป. กรุงเทพมหานคร - -
36 วัดสุทธิสะอาด สพป. กรุงเทพมหานคร - -
37 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 4
5 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 5
6 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 6
7 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 7
8 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 62.33 ทองแดง 8
9 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 53 เข้าร่วม 9
10 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 4
5 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 5
6 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 6
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.66 ทอง 7
8 วิจิตรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 83.66 ทอง 8
9 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง 4
5 สันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง 4
6 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 6
7 วัดลาดปลาเค้า สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 7
8 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 8
9 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 9
10 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 10
11 กฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.50 ทอง 11
12 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 12
13 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 13
14 ลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 13
15 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 13
16 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 13
17 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 17
18 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 18
19 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 19
20 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 20
21 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 20
22 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 22
23 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 23
24 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 24
25 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 25
26 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 25
27 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 27
28 ดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 28
29 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 72.67 เงิน 29
30 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 30
31 ถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 71.33 เงิน 31
32 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 70.67 เงิน 32
33 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 70.33 เงิน 33
34 โสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 34
35 วัดพลมานีย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69.67 ทองแดง 35
36 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 69.67 ทองแดง 35
37 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 68.67 ทองแดง 37
38 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 38
39 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 39
40 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 67.67 ทองแดง 40
41 วัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 41
42 วัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 42
43 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 61.67 ทองแดง 43
44 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 61.50 ทองแดง 44
45 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 61.33 ทองแดง 45
46 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 60.67 ทองแดง 46
47 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
48 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
49 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร - -
50 ประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
51 พรหมราษฎร์รังสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
52 มหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร - -
53 วัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -
54 วัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -
55 วัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร - -
56 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร - -
57 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร - -
58 อรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 4
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 5
6 วัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 4
5 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 5
6 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 5
7 ถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 7
8 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 8
9 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง 9
10 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 10
11 วัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 11
12 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 12
13 วัดพลมานีย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 13
14 วัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 13
15 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 15
16 ดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 16
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 17
18 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 18
19 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 19
20 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 70.33 เงิน 20
21 วรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 67.33 ทองแดง 21
22 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร - -
23 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
24 ประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
25 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
26 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑