สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ได้  53  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พญาไท ได้  47  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ราชวินิต ได้  33  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พระตำหนักสวนกุหลาบ ได้  32  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้  28  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 6  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ได้  28  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 7  อนุบาลพิบูลเวศม์ ได้  27  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้  24  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 9  อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้  24  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 10  วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ได้  24  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 11  วัดอมรินทราราม ได้  23  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 12  อนุบาลวัดนางนอง ได้  23  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 13  วรรัตน์ศึกษา ได้  22  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 14  โฆสิตสโมสร ได้  21  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ประทุมอนุสรณ์ ได้  20  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 16  วลีรัตน์วิทยา ได้  20  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 17  เชิดเจิมศิลป์ ได้  19  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วัดปากบึง ได้  19  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 19  วีรสุนทร ได้  19  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 20  คลองปักหลัก ได้  18  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ได้  17  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ราชวินิตประถมบางแค ได้  17  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 23  บูรณะศึกษา ได้  16  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 24  โสมาภานุสสรณ์ ได้  16  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ภารตวิทยาลัย ได้  16  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สายน้ำทิพย์ ได้  15  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 27  โสมาภาพัฒนา ได้  15  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ดวงวิภา ได้  15  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 29  วัดบึงบัว ได้  15  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 30  พิบูลอุปถัมภ์ ได้  14  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 31  วัดหนัง ได้  13  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 32  วัฒนาวิทยาลัย ได้  13  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 33  วัดปลูกศรัทธา ได้  12  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สรรพาวุธวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 35  วัดประยุรวงศาวาส ได้  11  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้  11  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ทุ่งมหาเมฆ ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 38  ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 39  พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้  11  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 40  โสมาภา ได้  10  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 41  ถนอมพิศวิทยา ได้  10  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สาธิตพัฒนา ได้  10  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 43  ไทยคริสเตียน ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 44  วัดนาคปรก ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 45  วัดตะกล่ำ ประเวศ ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) ได้  9  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 47  วัดหงส์รัตนาราม ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 48  ไผทอุดมศึกษา ได้  8  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 49  กฤตศิลป์วิทยา ได้  8  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 50  อนุบาลวัดปรินายก ได้  8  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 51  โชคชัย ได้  8  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 52  อุดมศึกษา ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 53  วัดโสมนัส ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 54  บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 55  เซนต์คาเบรียล ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 56  วัดพลับพลาชัย ได้  7  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 57  ปัญญาศักดิ์ ได้  7  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 58  ประถมทวีธาภิเศก ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 59  พระแม่มารี ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 60  ลาซาล ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 61  วัดชัยมงคล ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 62  วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 63  เคหะชุมชนลาดกระบัง ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 64  วัดกก ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 65  บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้  6  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 66  ประถมนนทรี ได้  6  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 67  วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 68  ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 69  พิบูลประชาสรรค์ ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 70  ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 71  ปาณยาพัฒนาการ ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 72  วัดไทร ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 73  บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 74  วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 75  วัดกระจับพินิจ ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 76  วาสุเทวี ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 77  ฐานปัญญา ได้  5  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 78  วัดเวตวันธรรมาวาส ได้  5  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 79  อรรถวิทย์ ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 80  คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 81  วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 82  วัดทิพพาวาส ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 83  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 84  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 85  อันวารุ้ลอิสลาม ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 86  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 87  สีตบุตรบำรุง ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 88  วัดพลมานีย์ ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 89  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 90  วัดนาคนิมิตร ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 91  สารสาสน์เอกตรา ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 92  สันติสุขวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 93  วัดโพธิ์ทอง ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 94  วัดด่าน ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 95  บางกอกทวิวิทย์ ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 96  วัดชนะสงคราม ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 97  วิจิตรวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 98  สารสาสน์พิทยา ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 99  วัดบางเตย ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 100  วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 101  การเคหะท่าทราย ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 102  พระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 103  วัดอุทัยธาราม ได้  2  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 104  กอบวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 105  ดาราคาม ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 106  จินดามณี ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 107  วัดเจ้ามูล ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 108  นิพัทธ์วิทยา ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 109  สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 110  วัดชัยชนะสงคราม ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 111  บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 112  ภาษานุสรณ์บางแค ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 113  พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 114  ดิลกศึกษา ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 115  ราชินีบน ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 116  ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 117  วัดคู้บอน ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 118  ราชินี ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 119  วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 120  สุเหร่าทรายกองดิน ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 121  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 122  ฤทธิยะวรรณาลัย ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 123  พรหมราษฎร์รังสรรค์ ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 124  วัดลาดปลาเค้า ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 125  สายอักษร ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 126  ทิวไผ่งาม ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 127  วัดช่างเหล็ก ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 128  วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 129  มหาวีรานุวัตร ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 130  วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 131  ตั้งพิรุฬห์ธรรม ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 132  นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 133  ธนบุรีศึกษา ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 134  วัดดอกไม้ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 135  วัดบางประทุนนอก ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 136  อัสสัมชัญธนบุรี ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 137  วัดเกาะสุวรรณาราม ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 138  สองภาษาลาดพร้าว ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 139  วัดลาดพร้าว ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 140  อัสสัมชัญแผนกประถม ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 141  แย้มจาดวิชชานุสรณ์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 142  วัดจันทร์ประดิษฐาราม ได้  0  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 143  วัดสุทธิสะอาด ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 144  ชุมทางตลิ่งชัน ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 145  ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 146  อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 147  สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 148  ประชานิเวศน์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 149  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 150  สมิทธิพงษ์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 151  สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ