สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 18 14 6 38 53 21 11 7 85
2 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 4 3 18 28 18 10 11 56
3 พญาไท 10 16 8 34 47 17 7 9 71
4 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 10 15 6 31 28 28 15 22 71
5 พระตำหนักสวนกุหลาบ 10 7 6 23 32 15 15 19 62
6 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 10 5 9 24 24 24 14 28 62
7 วัดปากบึง 9 8 2 19 19 10 7 9 36
8 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 9 5 4 18 24 9 6 10 39
9 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 9 3 2 14 17 14 7 17 38
10 คลองปักหลัก 7 5 3 15 18 10 3 14 31
11 วีรสุนทร 7 2 8 17 19 7 19 9 45
12 ราชวินิต 6 2 5 13 33 26 9 10 68
13 วัดทิพพาวาส 6 0 0 6 5 2 3 4 10
14 อนุบาลวัดนางนอง 5 0 5 10 23 15 5 9 43
15 วัดปลูกศรัทธา 4 4 4 12 12 14 12 19 38
16 โฆสิตสโมสร 4 3 1 8 21 22 16 12 59
17 วัดกก 4 2 1 7 7 1 4 4 12
18 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 4 1 1 6 11 5 2 5 18
19 วลีรัตน์วิทยา 4 1 0 5 20 5 6 7 31
20 สายน้ำทิพย์ 4 0 6 10 15 25 14 14 54
21 วัดหงส์รัตนาราม 4 0 1 5 9 5 7 16 21
22 วัดไทร 4 0 0 4 6 2 0 1 8
23 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 9 3 15 24 19 8 7 51
24 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 3 5 2 10 9 13 5 12 27
25 เซนต์คาเบรียล 3 4 0 7 8 1 1 0 10
26 วัดอมรินทราราม 3 3 6 12 23 17 5 12 45
27 ไผทอุดมศึกษา 3 3 2 8 8 16 10 8 34
28 ราชวินิตประถมบางแค 3 2 5 10 17 7 9 11 33
29 วัดโสมนัส 3 2 1 6 8 6 4 13 18
30 วัดบึงบัว 3 2 0 5 15 6 7 9 28
31 ปัญญาศักดิ์ 3 1 2 6 7 11 3 8 21
32 การเคหะท่าทราย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
33 อนุบาลพิบูลเวศม์ 2 3 5 10 27 22 16 10 65
34 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 2 3 2 7 11 2 3 4 16
35 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 2 3 2 7 5 4 4 1 13
36 ประทุมอนุสรณ์ 2 3 0 5 20 12 5 8 37
37 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 2 3 0 5 6 1 0 0 7
38 พิบูลอุปถัมภ์ 2 2 2 6 14 14 16 19 44
39 วัดนาคปรก 2 1 2 5 10 8 5 7 23
40 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2 1 1 4 5 1 0 0 6
41 วิจิตรวิทยา 2 1 1 4 3 2 1 0 6
42 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 1 0 3 8 4 5 7 17
43 วัฒนาวิทยาลัย 2 0 2 4 13 13 7 5 33
44 โชคชัย 2 0 2 4 8 8 11 5 27
45 สรรพาวุธวิทยา 2 0 1 3 12 12 15 10 39
46 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 0 1 3 5 2 3 8 10
47 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 วรรัตน์ศึกษา 1 4 9 14 22 22 29 16 73
49 วัดกระจับพินิจ 1 4 0 5 6 0 0 2 6
50 วัดชัยมงคล 1 3 2 6 7 5 6 0 18
51 ดวงวิภา 1 2 4 7 15 14 5 3 34
52 อุดมศึกษา 1 2 1 4 8 7 9 6 24
53 กอบวิทยา 1 1 2 4 2 7 1 1 10
54 ภารตวิทยาลัย 1 1 1 3 16 9 14 13 39
55 วัดประยุรวงศาวาส 1 1 0 2 11 12 9 12 32
56 โสมาภา 1 1 0 2 10 20 15 11 45
57 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 1 0 2 6 11 9 13 26
58 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
59 วัดชัยชนะสงคราม 1 1 0 2 2 4 5 10 11
60 สุเหร่าทรายกองดิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 ไทยคริสเตียน 1 0 2 3 10 8 7 11 25
62 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 0 2 3 5 1 2 1 8
63 วัดนาคนิมิตร 1 0 2 3 4 0 0 0 4
64 ราชินี 1 0 1 2 2 0 0 1 2
65 ถนอมพิศวิทยา 1 0 0 1 10 20 7 9 37
66 วัดเวตวันธรรมาวาส 1 0 0 1 5 10 9 14 24
67 บางกอกทวิวิทย์ 1 0 0 1 3 2 3 5 8
68 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 1 0 0 1 0 5 3 1 8
70 ประถมทวีธาภิเศก 0 4 0 4 7 7 10 11 24
71 โสมาภาพัฒนา 0 3 2 5 15 15 23 10 53
72 เชิดเจิมศิลป์ 0 3 0 3 19 13 12 9 44
73 บูรณะศึกษา 0 2 2 4 16 14 11 5 41
74 วัดโพธิ์ทอง 0 2 2 4 3 4 1 4 8
75 วัดหนัง 0 2 0 2 13 15 19 16 47
76 เคหะชุมชนลาดกระบัง 0 2 0 2 7 2 6 2 15
77 ประถมนนทรี 0 2 0 2 6 10 9 6 25
78 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
79 โสมาภานุสสรณ์ 0 1 2 3 16 11 9 11 36
80 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 0 1 1 2 11 10 8 9 29
81 ทุ่งมหาเมฆ 0 1 1 2 11 9 8 14 28
82 วัดพลับพลาชัย 0 1 1 2 7 11 14 12 32
83 วัดพลมานีย์ 0 1 1 2 4 3 2 0 9
84 วัดอุทัยธาราม 0 1 1 2 2 10 4 2 16
85 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
86 ทิวไผ่งาม 0 1 1 2 1 5 1 4 7
87 อนุบาลวัดปรินายก 0 1 0 1 8 11 15 14 34
88 พระแม่มารี 0 1 0 1 7 7 3 8 17
89 ปาณยาพัฒนาการ 0 1 0 1 6 4 2 3 12
90 อรรถวิทย์ 0 1 0 1 5 6 13 15 24
91 อันวารุ้ลอิสลาม 0 1 0 1 4 6 11 6 21
92 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 1 0 1 4 5 16 18 25
93 สารสาสน์เอกตรา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 วัดด่าน 0 1 0 1 3 3 5 11 11
95 สารสาสน์พิทยา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
96 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
98 พรหมราษฎร์รังสรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 วัดเกาะสุวรรณาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 สองภาษาลาดพร้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 0 0 4 4 6 0 1 2 7
103 ลาซาล 0 0 3 3 7 5 6 7 18
104 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 3 3 6 8 10 14 24
105 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1 10 12 7 2 29
106 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 0 1 1 10 6 0 9 16
107 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 1 1 8 12 18 10 38
108 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 1 1 7 4 6 10 17
109 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 0 1 1 6 7 2 0 15
110 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 1 1 6 6 2 5 14
111 วัดชนะสงคราม 0 0 1 1 3 2 2 3 7
112 วัดบางเตย 0 0 1 1 3 1 3 10 7
113 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 0 1 1 2 2 1 1 5
114 วัดลาดปลาเค้า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 วัดช่างเหล็ก 0 0 1 1 1 4 4 12 9
116 วัดดอกไม้ 0 0 1 1 1 0 0 4 1
117 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 6 5 8 7 19
118 วาสุเทวี 0 0 0 0 5 11 12 12 28
119 ฐานปัญญา 0 0 0 0 5 10 12 10 27
120 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 4 4 5 10 13
121 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
122 สันติสุขวิทยา 0 0 0 0 3 6 7 4 16
123 ดาราคาม 0 0 0 0 2 6 7 2 15
124 จินดามณี 0 0 0 0 2 6 5 11 13
125 วัดเจ้ามูล 0 0 0 0 2 5 7 16 14
126 นิพัทธ์วิทยา 0 0 0 0 2 5 5 4 12
127 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 0 0 0 2 5 5 3 12
128 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 2 2 2 3 6
129 ดิลกศึกษา 0 0 0 0 2 1 2 4 5
130 ราชินีบน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
131 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
132 วัดคู้บอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 สายอักษร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 2 1 7
135 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 1 3 3 11 7
136 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
137 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
138 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 2 8 10 11
139 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 1 2 3 3 6
140 วัดลาดพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 อัสสัมชัญแผนกประถม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 วัดสุทธิสะอาด 0 0 0 0 0 4 0 2 4
144 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 4 0
148 ประชานิเวศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 241 217 186 644 1,224 999 835 947 3,058