สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 13 12 5 30 45 18 11 7 74
2 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 3 3 17 26 18 10 11 54
3 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 10 4 8 22 21 23 14 28 58
4 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 9 15 5 29 25 27 15 22 67
5 วัดปากบึง 9 8 2 19 19 10 7 9 36
6 พญาไท 7 10 5 22 34 15 5 8 54
7 พระตำหนักสวนกุหลาบ 7 7 6 20 29 15 15 19 59
8 วีรสุนทร 7 2 8 17 19 7 19 9 45
9 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 7 0 2 9 11 12 7 17 30
10 ราชวินิต 6 2 5 13 33 25 9 10 67
11 คลองปักหลัก 5 5 3 13 15 10 3 14 28
12 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 5 4 3 12 19 8 5 10 32
13 วัดทิพพาวาส 5 0 0 5 4 2 3 4 9
14 วัดปลูกศรัทธา 4 4 4 12 12 14 12 19 38
15 วัดกก 4 2 1 7 7 1 4 4 12
16 วลีรัตน์วิทยา 4 1 0 5 20 5 6 7 31
17 สายน้ำทิพย์ 4 0 5 9 14 23 14 14 51
18 วัดไทร 4 0 0 4 6 2 0 1 8
19 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 8 3 14 22 19 8 7 49
20 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 3 5 2 10 9 13 5 12 27
21 เซนต์คาเบรียล 3 4 0 7 8 1 1 0 10
22 วัดอมรินทราราม 3 3 6 12 23 17 5 12 45
23 ไผทอุดมศึกษา 3 3 2 8 8 16 10 8 34
24 ปัญญาศักดิ์ 3 1 2 6 7 11 3 8 21
25 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 3 1 1 5 10 5 2 5 17
26 อนุบาลวัดนางนอง 3 0 3 6 20 12 5 8 37
27 การเคหะท่าทราย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 อนุบาลพิบูลเวศม์ 2 3 5 10 27 22 16 10 65
29 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 2 3 2 7 11 2 3 4 16
30 ประทุมอนุสรณ์ 2 3 0 5 20 12 5 8 37
31 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 2 3 0 5 6 1 0 0 7
32 ราชวินิตประถมบางแค 2 1 3 6 11 7 9 11 27
33 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2 1 1 4 5 1 0 0 6
34 วิจิตรวิทยา 2 1 1 4 3 2 1 0 6
35 วัดบึงบัว 2 1 0 3 12 5 7 9 24
36 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 1 0 3 8 4 5 7 17
37 วัฒนาวิทยาลัย 2 0 2 4 13 13 7 5 33
38 โชคชัย 2 0 2 4 8 8 11 5 27
39 สรรพาวุธวิทยา 2 0 1 3 12 12 15 10 39
40 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 0 1 3 5 2 3 8 10
41 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 วรรัตน์ศึกษา 1 4 9 14 22 22 29 16 73
43 วัดกระจับพินิจ 1 4 0 5 5 0 0 0 5
44 วัดชัยมงคล 1 3 2 6 7 5 6 0 18
45 ดวงวิภา 1 2 4 7 15 14 5 3 34
46 โฆสิตสโมสร 1 2 1 4 17 21 15 12 53
47 อุดมศึกษา 1 2 1 4 8 7 9 6 24
48 วัดโสมนัส 1 2 1 4 5 5 4 11 14
49 กอบวิทยา 1 1 2 4 2 7 1 1 10
50 ภารตวิทยาลัย 1 1 1 3 16 9 14 13 39
51 วัดประยุรวงศาวาส 1 1 0 2 11 12 9 12 32
52 โสมาภา 1 1 0 2 10 20 15 11 45
53 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 1 0 2 6 11 9 13 26
54 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
55 วัดชัยชนะสงคราม 1 1 0 2 2 4 4 10 10
56 สุเหร่าทรายกองดิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 ไทยคริสเตียน 1 0 2 3 10 8 7 11 25
58 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 0 2 3 5 1 2 1 8
59 วัดนาคนิมิตร 1 0 2 3 4 0 0 0 4
60 วัดนาคปรก 1 0 1 2 4 8 5 7 17
61 ราชินี 1 0 1 2 2 0 0 1 2
62 ถนอมพิศวิทยา 1 0 0 1 10 20 7 9 37
63 บางกอกทวิวิทย์ 1 0 0 1 3 2 3 5 8
64 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 1 0 0 1 0 5 3 1 8
66 โสมาภาพัฒนา 0 3 2 5 15 15 23 10 53
67 เชิดเจิมศิลป์ 0 3 0 3 19 13 12 9 44
68 บูรณะศึกษา 0 2 2 4 16 14 11 5 41
69 วัดโพธิ์ทอง 0 2 2 4 3 4 1 4 8
70 วัดหนัง 0 2 0 2 10 14 17 15 41
71 ประถมทวีธาภิเศก 0 2 0 2 6 6 9 11 21
72 ประถมนนทรี 0 2 0 2 5 10 9 6 24
73 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
74 โสมาภานุสสรณ์ 0 1 2 3 16 11 9 11 36
75 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 0 1 1 2 11 10 8 9 29
76 ทุ่งมหาเมฆ 0 1 1 2 11 9 8 14 28
77 วัดพลับพลาชัย 0 1 1 2 7 11 14 12 32
78 วัดพลมานีย์ 0 1 1 2 4 3 2 0 9
79 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
80 ทิวไผ่งาม 0 1 1 2 1 5 1 4 7
81 อนุบาลวัดปรินายก 0 1 0 1 8 11 15 14 34
82 พระแม่มารี 0 1 0 1 7 7 3 8 17
83 ปาณยาพัฒนาการ 0 1 0 1 6 4 2 3 12
84 เคหะชุมชนลาดกระบัง 0 1 0 1 6 1 5 2 12
85 อรรถวิทย์ 0 1 0 1 5 6 13 15 24
86 อันวารุ้ลอิสลาม 0 1 0 1 4 6 11 6 21
87 สารสาสน์เอกตรา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
88 วัดด่าน 0 1 0 1 3 3 5 11 11
89 สารสาสน์พิทยา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
90 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
91 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
92 พรหมราษฎร์รังสรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 วัดเกาะสุวรรณาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 สองภาษาลาดพร้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 ลาซาล 0 0 3 3 7 5 6 7 18
97 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 0 0 3 3 4 0 1 2 5
98 พิบูลอุปถัมภ์ 0 0 2 2 11 13 15 18 39
99 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1 10 12 7 2 29
100 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 0 1 1 10 6 0 9 16
101 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 1 1 8 12 18 10 38
102 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 0 1 1 6 7 2 0 15
103 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 1 1 6 6 2 5 14
104 วัดหงส์รัตนาราม 0 0 1 1 5 4 7 16 16
105 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 1 1 4 8 10 14 22
106 วัดชนะสงคราม 0 0 1 1 2 2 1 3 5
107 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 0 1 1 2 2 1 1 5
108 วัดลาดปลาเค้า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 วัดช่างเหล็ก 0 0 1 1 1 4 4 12 9
110 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 0 0 1 1 1 3 2 0 6
111 วัดดอกไม้ 0 0 1 1 1 0 0 4 1
112 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 6 5 8 7 19
113 วาสุเทวี 0 0 0 0 5 11 12 12 28
114 ฐานปัญญา 0 0 0 0 5 10 12 10 27
115 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 0 0 5 3 5 10 13
116 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 0 0 0 4 10 9 14 23
117 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 4 4 5 10 13
118 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
119 สันติสุขวิทยา 0 0 0 0 3 6 7 4 16
120 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 3 4 14 18 21
121 ดาราคาม 0 0 0 0 2 6 7 2 15
122 จินดามณี 0 0 0 0 2 6 5 11 13
123 วัดเจ้ามูล 0 0 0 0 2 5 7 16 14
124 นิพัทธ์วิทยา 0 0 0 0 2 5 5 4 12
125 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 0 0 0 2 5 5 3 12
126 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 2 2 2 3 6
127 วัดบางเตย 0 0 0 0 2 1 2 10 5
128 ดิลกศึกษา 0 0 0 0 2 1 2 4 5
129 ราชินีบน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
130 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 วัดคู้บอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 สายอักษร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 วัดอุทัยธาราม 0 0 0 0 1 9 4 2 14
134 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 2 1 7
135 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 1 3 3 11 7
136 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
137 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
138 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 2 8 10 11
139 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 1 2 3 3 6
140 วัดลาดพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 อัสสัมชัญแผนกประถม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 วัดสุทธิสะอาด 0 0 0 0 0 4 0 2 4
144 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 4 0
148 ประชานิเวศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 188 166 554 1,119 971 818 938 2,908