สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 45 18 11 7 74
2 พญาไท 34 15 5 8 54
3 ราชวินิต 33 25 9 10 67
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ 29 15 15 19 59
5 อนุบาลพิบูลเวศม์ 27 22 16 10 65
6 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 26 18 10 11 54
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 25 27 15 22 67
8 วัดอมรินทราราม 23 17 5 12 45
9 วรรัตน์ศึกษา 22 22 29 16 73
10 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 22 19 8 7 49
11 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 21 23 14 28 58
12 อนุบาลวัดนางนอง 20 12 5 8 37
13 ประทุมอนุสรณ์ 20 12 5 8 37
14 วลีรัตน์วิทยา 20 5 6 7 31
15 เชิดเจิมศิลป์ 19 13 12 9 44
16 วัดปากบึง 19 10 7 9 36
17 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 19 8 5 10 32
18 วีรสุนทร 19 7 19 9 45
19 โฆสิตสโมสร 17 21 15 12 53
20 บูรณะศึกษา 16 14 11 5 41
21 โสมาภานุสสรณ์ 16 11 9 11 36
22 ภารตวิทยาลัย 16 9 14 13 39
23 โสมาภาพัฒนา 15 15 23 10 53
24 ดวงวิภา 15 14 5 3 34
25 คลองปักหลัก 15 10 3 14 28
26 สายน้ำทิพย์ 14 23 14 14 51
27 วัฒนาวิทยาลัย 13 13 7 5 33
28 วัดปลูกศรัทธา 12 14 12 19 38
29 สรรพาวุธวิทยา 12 12 15 10 39
30 วัดบึงบัว 12 5 7 9 24
31 พิบูลอุปถัมภ์ 11 13 15 18 39
32 วัดประยุรวงศาวาส 11 12 9 12 32
33 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 11 12 7 17 30
34 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 11 10 8 9 29
35 ทุ่งมหาเมฆ 11 9 8 14 28
36 ราชวินิตประถมบางแค 11 7 9 11 27
37 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 11 2 3 4 16
38 โสมาภา 10 20 15 11 45
39 ถนอมพิศวิทยา 10 20 7 9 37
40 วัดหนัง 10 14 17 15 41
41 สาธิตพัฒนา 10 12 7 2 29
42 ไทยคริสเตียน 10 8 7 11 25
43 วัดตะกล่ำ ประเวศ 10 6 0 9 16
44 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 10 5 2 5 17
45 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 9 13 5 12 27
46 ไผทอุดมศึกษา 8 16 10 8 34
47 กฤตศิลป์วิทยา 8 12 18 10 38
48 อนุบาลวัดปรินายก 8 11 15 14 34
49 โชคชัย 8 8 11 5 27
50 อุดมศึกษา 8 7 9 6 24
51 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 8 4 5 7 17
52 เซนต์คาเบรียล 8 1 1 0 10
53 วัดพลับพลาชัย 7 11 14 12 32
54 ปัญญาศักดิ์ 7 11 3 8 21
55 พระแม่มารี 7 7 3 8 17
56 ลาซาล 7 5 6 7 18
57 วัดชัยมงคล 7 5 6 0 18
58 วัดกก 7 1 4 4 12
59 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 6 11 9 13 26
60 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 6 7 2 0 15
61 ประถมทวีธาภิเศก 6 6 9 11 21
62 พิบูลประชาสรรค์ 6 6 2 5 14
63 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 6 5 8 7 19
64 ปาณยาพัฒนาการ 6 4 2 3 12
65 วัดไทร 6 2 0 1 8
66 เคหะชุมชนลาดกระบัง 6 1 5 2 12
67 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 6 1 0 0 7
68 วาสุเทวี 5 11 12 12 28
69 ฐานปัญญา 5 10 12 10 27
70 ประถมนนทรี 5 10 9 6 24
71 อรรถวิทย์ 5 6 13 15 24
72 วัดโสมนัส 5 5 4 11 14
73 วัดหงส์รัตนาราม 5 4 7 16 16
74 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 5 3 5 10 13
75 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 5 2 3 8 10
76 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5 1 2 1 8
77 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 5 1 0 0 6
78 วัดกระจับพินิจ 5 0 0 0 5
79 วัดเวตวันธรรมาวาส 4 10 9 14 23
80 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 4 8 10 14 22
81 วัดนาคปรก 4 8 5 7 17
82 อันวารุ้ลอิสลาม 4 6 11 6 21
83 สีตบุตรบำรุง 4 4 5 10 13
84 วัดพลมานีย์ 4 3 2 0 9
85 วัดทิพพาวาส 4 2 3 4 9
86 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 4 0 1 2 5
87 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 4 0 1 0 5
88 วัดนาคนิมิตร 4 0 0 0 4
89 สารสาสน์เอกตรา 4 0 0 0 4
90 สันติสุขวิทยา 3 6 7 4 16
91 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 4 14 18 21
92 วัดโพธิ์ทอง 3 4 1 4 8
93 วัดด่าน 3 3 5 11 11
94 บางกอกทวิวิทย์ 3 2 3 5 8
95 วิจิตรวิทยา 3 2 1 0 6
96 สารสาสน์พิทยา 3 2 0 0 5
97 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 3 0 1 0 4
98 การเคหะท่าทราย 3 0 0 0 3
99 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 3 0 0 0 3
100 กอบวิทยา 2 7 1 1 10
101 ดาราคาม 2 6 7 2 15
102 จินดามณี 2 6 5 11 13
103 วัดเจ้ามูล 2 5 7 16 14
104 นิพัทธ์วิทยา 2 5 5 4 12
105 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 2 5 5 3 12
106 วัดชัยชนะสงคราม 2 4 4 10 10
107 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 2 3 1 0 6
108 ภาษานุสรณ์บางแค 2 2 2 3 6
109 วัดชนะสงคราม 2 2 1 3 5
110 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 2 2 1 1 5
111 วัดบางเตย 2 1 2 10 5
112 ดิลกศึกษา 2 1 2 4 5
113 ราชินีบน 2 1 2 0 5
114 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 2 1 1 0 4
115 วัดคู้บอน 2 1 0 0 3
116 ราชินี 2 0 0 1 2
117 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 0 0 0 2
118 สุเหร่าทรายกองดิน 2 0 0 0 2
119 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 0 0 0 2
120 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 0 0 0 2
121 พรหมราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0 0 2
122 วัดลาดปลาเค้า 2 0 0 0 2
123 สายอักษร 2 0 0 0 2
124 วัดอุทัยธาราม 1 9 4 2 14
125 ทิวไผ่งาม 1 5 1 4 7
126 วัดช่างเหล็ก 1 4 4 12 9
127 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 1 4 2 1 7
128 มหาวีรานุวัตร 1 3 3 11 7
129 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1 3 2 0 6
130 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 1 3 1 0 5
131 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 1 3 0 0 4
132 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 1 2 8 10 11
133 ธนบุรีศึกษา 1 2 3 3 6
134 วัดดอกไม้ 1 0 0 4 1
135 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 0 1
136 อัสสัมชัญธนบุรี 1 0 0 0 1
137 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
138 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 0 1
139 วัดลาดพร้าว 1 0 0 0 1
140 อัสสัมชัญแผนกประถม 1 0 0 0 1
141 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
142 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 5 3 1 8
143 วัดสุทธิสะอาด 0 4 0 2 4
144 ชุมทางตลิ่งชัน 0 1 1 1 2
145 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 1 1 1
146 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 1 0 1
147 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 4 0
148 ประชานิเวศน์ 0 0 0 0 0
149 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0 0 0
150 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0 0
151 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0 0 0
รวม 1,119 971 818 938 3,846