สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 53 21 11 7 85
2 พญาไท 47 17 7 9 71
3 ราชวินิต 33 26 9 10 68
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ 32 15 15 19 62
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 28 28 15 22 71
6 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 28 18 10 11 56
7 อนุบาลพิบูลเวศม์ 27 22 16 10 65
8 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 24 24 14 28 62
9 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 24 19 8 7 51
10 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 24 9 6 10 39
11 วัดอมรินทราราม 23 17 5 12 45
12 อนุบาลวัดนางนอง 23 15 5 9 43
13 วรรัตน์ศึกษา 22 22 29 16 73
14 โฆสิตสโมสร 21 22 16 12 59
15 ประทุมอนุสรณ์ 20 12 5 8 37
16 วลีรัตน์วิทยา 20 5 6 7 31
17 เชิดเจิมศิลป์ 19 13 12 9 44
18 วัดปากบึง 19 10 7 9 36
19 วีรสุนทร 19 7 19 9 45
20 คลองปักหลัก 18 10 3 14 31
21 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 17 14 7 17 38
22 ราชวินิตประถมบางแค 17 7 9 11 33
23 บูรณะศึกษา 16 14 11 5 41
24 โสมาภานุสสรณ์ 16 11 9 11 36
25 ภารตวิทยาลัย 16 9 14 13 39
26 สายน้ำทิพย์ 15 25 14 14 54
27 โสมาภาพัฒนา 15 15 23 10 53
28 ดวงวิภา 15 14 5 3 34
29 วัดบึงบัว 15 6 7 9 28
30 พิบูลอุปถัมภ์ 14 14 16 19 44
31 วัดหนัง 13 15 19 16 47
32 วัฒนาวิทยาลัย 13 13 7 5 33
33 วัดปลูกศรัทธา 12 14 12 19 38
34 สรรพาวุธวิทยา 12 12 15 10 39
35 วัดประยุรวงศาวาส 11 12 9 12 32
36 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 11 10 8 9 29
37 ทุ่งมหาเมฆ 11 9 8 14 28
38 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 11 5 2 5 18
39 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 11 2 3 4 16
40 โสมาภา 10 20 15 11 45
41 ถนอมพิศวิทยา 10 20 7 9 37
42 สาธิตพัฒนา 10 12 7 2 29
43 ไทยคริสเตียน 10 8 7 11 25
44 วัดนาคปรก 10 8 5 7 23
45 วัดตะกล่ำ ประเวศ 10 6 0 9 16
46 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 9 13 5 12 27
47 วัดหงส์รัตนาราม 9 5 7 16 21
48 ไผทอุดมศึกษา 8 16 10 8 34
49 กฤตศิลป์วิทยา 8 12 18 10 38
50 อนุบาลวัดปรินายก 8 11 15 14 34
51 โชคชัย 8 8 11 5 27
52 อุดมศึกษา 8 7 9 6 24
53 วัดโสมนัส 8 6 4 13 18
54 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 8 4 5 7 17
55 เซนต์คาเบรียล 8 1 1 0 10
56 วัดพลับพลาชัย 7 11 14 12 32
57 ปัญญาศักดิ์ 7 11 3 8 21
58 ประถมทวีธาภิเศก 7 7 10 11 24
59 พระแม่มารี 7 7 3 8 17
60 ลาซาล 7 5 6 7 18
61 วัดชัยมงคล 7 5 6 0 18
62 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 7 4 6 10 17
63 เคหะชุมชนลาดกระบัง 7 2 6 2 15
64 วัดกก 7 1 4 4 12
65 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 6 11 9 13 26
66 ประถมนนทรี 6 10 9 6 25
67 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 6 8 10 14 24
68 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 6 7 2 0 15
69 พิบูลประชาสรรค์ 6 6 2 5 14
70 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 6 5 8 7 19
71 ปาณยาพัฒนาการ 6 4 2 3 12
72 วัดไทร 6 2 0 1 8
73 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 6 1 0 0 7
74 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 6 0 1 2 7
75 วัดกระจับพินิจ 6 0 0 2 6
76 วาสุเทวี 5 11 12 12 28
77 ฐานปัญญา 5 10 12 10 27
78 วัดเวตวันธรรมาวาส 5 10 9 14 24
79 อรรถวิทย์ 5 6 13 15 24
80 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 5 4 4 1 13
81 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 5 2 3 8 10
82 วัดทิพพาวาส 5 2 3 4 10
83 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5 1 2 1 8
84 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 5 1 0 0 6
85 อันวารุ้ลอิสลาม 4 6 11 6 21
86 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 5 16 18 25
87 สีตบุตรบำรุง 4 4 5 10 13
88 วัดพลมานีย์ 4 3 2 0 9
89 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 4 0 1 0 5
90 วัดนาคนิมิตร 4 0 0 0 4
91 สารสาสน์เอกตรา 4 0 0 0 4
92 สันติสุขวิทยา 3 6 7 4 16
93 วัดโพธิ์ทอง 3 4 1 4 8
94 วัดด่าน 3 3 5 11 11
95 บางกอกทวิวิทย์ 3 2 3 5 8
96 วัดชนะสงคราม 3 2 2 3 7
97 วิจิตรวิทยา 3 2 1 0 6
98 สารสาสน์พิทยา 3 2 0 0 5
99 วัดบางเตย 3 1 3 10 7
100 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 3 0 1 0 4
101 การเคหะท่าทราย 3 0 0 0 3
102 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 3 0 0 0 3
103 วัดอุทัยธาราม 2 10 4 2 16
104 กอบวิทยา 2 7 1 1 10
105 ดาราคาม 2 6 7 2 15
106 จินดามณี 2 6 5 11 13
107 วัดเจ้ามูล 2 5 7 16 14
108 นิพัทธ์วิทยา 2 5 5 4 12
109 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 2 5 5 3 12
110 วัดชัยชนะสงคราม 2 4 5 10 11
111 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 2 3 1 0 6
112 ภาษานุสรณ์บางแค 2 2 2 3 6
113 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 2 2 1 1 5
114 ดิลกศึกษา 2 1 2 4 5
115 ราชินีบน 2 1 2 0 5
116 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 2 1 1 0 4
117 วัดคู้บอน 2 1 0 0 3
118 ราชินี 2 0 0 1 2
119 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 0 0 0 2
120 สุเหร่าทรายกองดิน 2 0 0 0 2
121 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 0 0 0 2
122 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 0 0 0 2
123 พรหมราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0 0 2
124 วัดลาดปลาเค้า 2 0 0 0 2
125 สายอักษร 2 0 0 0 2
126 ทิวไผ่งาม 1 5 1 4 7
127 วัดช่างเหล็ก 1 4 4 12 9
128 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 1 4 2 1 7
129 มหาวีรานุวัตร 1 3 3 11 7
130 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 1 3 1 0 5
131 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 1 3 0 0 4
132 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 1 2 8 10 11
133 ธนบุรีศึกษา 1 2 3 3 6
134 วัดดอกไม้ 1 0 0 4 1
135 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 0 1
136 อัสสัมชัญธนบุรี 1 0 0 0 1
137 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
138 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 0 1
139 วัดลาดพร้าว 1 0 0 0 1
140 อัสสัมชัญแผนกประถม 1 0 0 0 1
141 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
142 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 5 3 1 8
143 วัดสุทธิสะอาด 0 4 0 2 4
144 ชุมทางตลิ่งชัน 0 1 1 1 2
145 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 1 1 1
146 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 1 0 1
147 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 4 0
148 ประชานิเวศน์ 0 0 0 0 0
149 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0 0 0
150 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0 0
151 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0 0 0
รวม 1,224 999 835 947 4,005