การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77.25 เงิน 4
5 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77.25 เงิน 4
6 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 6
7 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7
8 วัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74.75 เงิน 8


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 4
5 วัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 4
6 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 4
5 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 5


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 4
5 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 5
6 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 6
7 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 7
8 วัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 8
9 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 9


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง 4
5 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 6
7 วัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 8
9 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 9
10 วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 10
11 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 11
12 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
13 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 13


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง 4
5 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 5
6 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 6
7 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 7
8 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 8
9 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 9
10 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 9
11 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11
12 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 12
13 วัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 13
14 วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 14
15 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 15
16 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 16
17 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 812
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 4
5 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 5
6 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 6
7 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 7
8 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 8
9 วัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 45 เข้าร่วม 9
10 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 43 เข้าร่วม 10
11 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 34 เข้าร่วม 11
12 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 34 เข้าร่วม 11
13 วัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 34 เข้าร่วม 11
14 ชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 25 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.34 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.48 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74.67 เงิน 4
5 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72.80 เงิน 5
6 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70.83 เงิน 6
7 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68.17 ทองแดง 7
8 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 8
9 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65.33 ทองแดง 9
10 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62.66 ทองแดง 10
11 วัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 11
12 วัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58.83 เข้าร่วม 12
13 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 13
14 สุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 49.83 เข้าร่วม 14
15 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 45.16 เข้าร่วม 15
16 ชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
17 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
18 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
19 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 4
5 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.80 ทอง 5
6 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6
7 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79.80 เงิน 7
8 วัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69.20 ทองแดง 8
9 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 9
10 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68.80 ทองแดง 10
11 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.60 ทองแดง 11
12 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.20 ทองแดง 12
13 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65.20 ทองแดง 13
14 วัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65.20 ทองแดง 13
15 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 4
5 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5
6 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6
7 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6
8 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6
9 บ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 9
10 บ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 10
11 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 10
12 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 10
13 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 13
14 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 14
15 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 15


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 4
5 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5
6 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6
7 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 7
8 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 8
9 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 9
10 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 10
11 ชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 11
12 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
13 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 4
5 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 5
6 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 6
7 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 6
8 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 8
9 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 9
10 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 10
11 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 11
12 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 11
13 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
14 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
15 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
16 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5
7 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5
8 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5
9 บ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 9
10 วัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 10
11 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 11
12 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 11
13 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 13
14 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 14
15 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 14
16 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 16
17 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 16
18 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 18
19 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 18
20 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 18
21 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 21
22 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 21
23 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 23
24 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 24
25 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 4
5 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 5
6 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 6
7 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 7
8 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 7
9 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 9
10 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 10
11 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 10
12 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 12
13 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 12
14 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 12


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 315
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 4


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 4
5 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 4
6 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 6


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปฐมวิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง 4
5 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 5
6 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 6
7 บ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 7
8 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 8
9 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 9
10 บ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 10
11 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 10
12 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 12
13 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 12
14 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 12
15 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 15
16 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 15
17 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 15
18 สุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 15
19 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6
7 ปฐมวิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6
8 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6
9 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6
10 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6
11 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6
12 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
13 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
14 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
15 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
16 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
17 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
18 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
19 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
20 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
21 วัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 12
22 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
23 บ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง 4
5 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง 5
6 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 6
7 ปฐมวิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง 7
8 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 8
9 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 9
10 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 10


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 4
5 วัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 5
6 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 6
7 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 4
5 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 5
6 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 7
8 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 8


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 4
5 บ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 5
6 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 6
7 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 7
8 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 8
9 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 8
10 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 10
11 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 10
12 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 12
13 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 13
14 วัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 13
15 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52 เข้าร่วม 15


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 4
5 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 5
6 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 6
7 วัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 7
8 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 8
9 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 9
10 วัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 10
11 บ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 11
12 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 12
13 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 12
14 วัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 12
15 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม 15
16 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 16
17 วัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 57 เข้าร่วม 17
18 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 18
19 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 18
20 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -
21 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 4
5 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 4
6 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 6
7 ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7
8 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 8
9 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 9
10 ปฐมวิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 9
11 วัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 11
12 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 12
13 วัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -