สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สรุปผลการแข่งขัน
เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ประตูชัย ได้  65  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้  49  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 73 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ชลประทานอนุเคราะห์ ได้  40  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 4  วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้  40  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 5  จิระศาสตร์วิทยา ได้  34  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ได้  30  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 7  วัดคานหาม ได้  19  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) ได้  19  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 9  วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ได้  18  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 10  นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ได้  18  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 11  วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) ได้  18  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 12  วัดจำปา ได้  17  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 13  วังน้อยวิทยาภูมิ ได้  17  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 14  วัดนาค ได้  17  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 15  วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) ได้  16  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 16  พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ได้  16  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 17  วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) ได้  16  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) ได้  16  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 19  วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 20  วัดบางเดื่อ ได้  16  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 21  วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย ได้  15  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 22  เทศบาลสรรพสามิตบำรุง ได้  15  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม ได้  14  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ลุมพลีชนูปถัมภ์ ได้  13  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 25  วัดพุทไธศวรรย์ ได้  13  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 26  บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) ได้  12  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 27  วัดธรรมจริยา ได้  12  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 28  วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) ได้  12  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 29  วัดสว่างอารมณ์ ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สิทธิพยากรณ์ ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 31  วัดนาอุ่น ได้  12  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 32  วัดปากคลอง (ประชามหาราช) ได้  11  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 33  วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ชุมชนวัดสุเมธ ได้  11  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 35  วัดศรีประชา ได้  10  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้  10  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 37  วัดมเหยงค์ ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 38  จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ได้  10  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 39  วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 40  วัดดาวคะนอง ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 41  วัดสะแก ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 42  บวรวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 43  เชาวน์วัศ ได้  9  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 44  วัดลาย (ทวีปัญญา) ได้  8  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 45  วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 46  วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 47  ดำรงค์วิทยา ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 48  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 49  วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 50  วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 51  วัดนางคุ่ม ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 52  วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ยอแซฟอยุธยา ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 54  วัดบัวงาม ได้  7  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 55  วัดบ้านหีบ ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 56  เปรมฤทัย ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 57  วัดกลางคลองสระบัว ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 58  วัดดอนพุดซา ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 59  บ่อแร่ ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 60  วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 61  วัดหนองนาง ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 62  ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 63  วัดศาลาลอย ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 64  วัดศิวาราม ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 65  วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 66  วัดโพธิ์ทอง ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 67  วัดอินกัลยา ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 68  วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 69  วัดโพธิ์หอม ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 70  วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 71  วัดอุทการาม ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 72  พรพินิตพิทยาคาร ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 73  วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 74  วัดโคกมะยม ได้  5  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 75  วัดพระงาม ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 76  วัดพรานนก ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 77  วัดบ้านม้า ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 78  วัดหนองเป้า ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 79  บ้านลำแดง ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 80  ชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 81  เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 82  วัดปรีดาราม ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 83  วัดปากกราน ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 84  แสงทวีปวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 85  วัดศรีภวังค์ ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 86  เทศบาลวัดรัตนชัย ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 87  ชุมชนวัดระโสม ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 88  ตะโกดอนหญ้านาง ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 89  วัดหนองบัว ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 90  บ้านข่อยโทน ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 91  วัดหัวหิน ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 92  ปฐมวิทยาคาร ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 93  วัดบ้านช้าง ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 94  วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 95  มุสลิมบำรุง ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 96  วัดยมนาตามธรรม ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 97  วัดทำใหม่ ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 98  วัดผดุงธรรม ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 99  วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 100  วัดโพธิ์ ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 101  บ้านคู้คด ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 102  ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 103  แสนโกศิกนุสรณ์ ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 104  วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 105  วัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 106  วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) ได้  3  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 107  วัดหนองไม้ซุง ได้  3  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 108  วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 109  วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 110  สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 111  วัดพะยอม ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 112  วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 113  บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 114  กลางคลอง 27 ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 115  บ้านเป็ด ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 116  วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 117  บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 118  วัดเกาะเลิ่ง ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 119  วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 120  วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 121  วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 122  วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 123  บ้านบ่อตาโล่ ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 124  วัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 125  วัดสฎางค์ ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 126  วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 127  วัดกุ่มแต้ ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 128  วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 129  วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 130  วัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 131  วัดท้าวอู่ทอง ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 132  วัดหัวคุ้ง ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 133  วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 134  บ้านกะทุ่มลาย ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 135  วัดบึง ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 136  วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 137  วัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 138  วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 139  วัดสะตือ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 140  วัดบ้านดาบ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 141  วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 142  วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 143  โพธิ์ราษฎร์บำรุง ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 144  วัดวงษ์สวรรค์ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 145  วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 146  วัดไก่ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 147  วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 148  ชุมชนป้อมเพชร ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 149  วัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 150  วัดโตนดเตี้ย ได้  1  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 151  สุดินสหราษฎร์ ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 152  วัดโพธิ์สาวหาญ ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 153  เทศบาลวัดเขียน ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 154  วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 155  วัดดอกไม้ ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 156  วัดโคกโพธิ์ ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 157  วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 158  ประชาสามัคคี ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 159  วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 160  วัดกุฎีประสิทธิ์ ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 161  คอตันคลอง 27 ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 162  วัดนครโปรดสัตว์ ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 163  วัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 164  บ้านช้าง ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 165  วัดมาบโพธิ์ ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 166  วัดเทพคันธาราม ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 167  วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 168  วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 169  ปณิธานเด็กดี ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 170  วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 171  วัดช้าง ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 172  วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 173  วัดทุ่งมน ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 174  วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 175  วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 176  วัดแค ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 177  วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 178  เทศบาลวัดศาลาปูน ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 179  ชุมชนวัดบ้านร่อม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 180  วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 181  วัดเทพอุปการาม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 182  บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 183  วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 184  รอตเสวกวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 185  วัดนนทรีย์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 186  เทศบาลวัดป่าโค ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 187  วัดนางชี ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 188  วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 189  วัดจําปา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 190  วัดไทรงาม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 191  วัดโตนด ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 192  อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 193  วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ