เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
2 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสาวนราวลัย วงศ์ภูดร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสะแก คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]