แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประตูชัย 103 65 63.73% 24 23.53% 7 6.86% 6 5.88% 102
2 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 78 49 64.47% 15 19.74% 9 11.84% 3 3.95% 76
3 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 98 40 44.44% 23 25.56% 11 12.22% 16 17.78% 90
4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 65 40 62.5% 10 15.63% 5 7.81% 9 14.06% 64
5 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 59 34 60.71% 18 32.14% 1 1.79% 3 5.36% 56
6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 54 30 61.22% 7 14.29% 7 14.29% 5 10.2% 49
7 โรงเรียนวัดคานหาม 53 19 43.18% 10 22.73% 10 22.73% 5 11.36% 44
8 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 28 19 70.37% 2 7.41% 4 14.81% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 46 18 41.86% 11 25.58% 10 23.26% 4 9.3% 43
10 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 42 18 43.9% 7 17.07% 9 21.95% 7 17.07% 41
11 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 31 18 58.06% 6 19.35% 4 12.9% 3 9.68% 31
12 โรงเรียนวัดจำปา 43 17 42.5% 12 30% 5 12.5% 6 15% 40
13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 50 17 34.69% 11 22.45% 9 18.37% 12 24.49% 49
14 โรงเรียนวัดนาค 27 17 62.96% 4 14.81% 5 18.52% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 43 16 40% 13 32.5% 9 22.5% 2 5% 40
16 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 38 16 43.24% 12 32.43% 3 8.11% 6 16.22% 37
17 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 35 16 48.48% 11 33.33% 1 3.03% 5 15.15% 33
18 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 54 16 32% 10 20% 12 24% 12 24% 50
19 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 30 16 55.17% 8 27.59% 2 6.9% 3 10.34% 29
20 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 26 16 64% 5 20% 2 8% 2 8% 25
21 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 43 15 38.46% 11 28.21% 6 15.38% 7 17.95% 39
22 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 23 15 65.22% 6 26.09% 1 4.35% 1 4.35% 23
23 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 26 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
24 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 46 13 28.26% 13 28.26% 10 21.74% 10 21.74% 46
25 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 25 13 52% 8 32% 3 12% 1 4% 25
26 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 50 12 24.49% 16 32.65% 14 28.57% 7 14.29% 49
27 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 41 12 30.77% 15 38.46% 6 15.38% 6 15.38% 39
28 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 34 12 36.36% 11 33.33% 3 9.09% 7 21.21% 33
29 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 36 12 36.36% 8 24.24% 10 30.3% 3 9.09% 33
30 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 26 12 46.15% 5 19.23% 6 23.08% 3 11.54% 26
31 โรงเรียนวัดนาอุ่น 23 12 52.17% 2 8.7% 5 21.74% 4 17.39% 23
32 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 34 11 32.35% 13 38.24% 8 23.53% 2 5.88% 34
33 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 21 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนวัดศรีประชา 32 10 33.33% 13 43.33% 4 13.33% 3 10% 30
36 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 40 10 27.78% 11 30.56% 6 16.67% 9 25% 36
37 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 30 10 35.71% 10 35.71% 5 17.86% 3 10.71% 28
38 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 28 10 41.67% 8 33.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
39 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 26 10 41.67% 4 16.67% 8 33.33% 2 8.33% 24
40 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 30 9 33.33% 8 29.63% 2 7.41% 8 29.63% 27
41 โรงเรียนวัดสะแก 29 9 39.13% 7 30.43% 1 4.35% 6 26.09% 23
42 โรงเรียนบวรวิทยา 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
43 โรงเรียนเชาวน์วัศ 16 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 18 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 1 5.56% 18
45 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 25 8 32% 7 28% 9 36% 1 4% 25
46 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 30 8 26.67% 5 16.67% 11 36.67% 6 20% 30
47 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
48 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 20 8 40% 4 20% 2 10% 6 30% 20
49 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 18 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
50 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 34 7 21.21% 8 24.24% 8 24.24% 10 30.3% 33
51 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 33 7 25.93% 8 29.63% 8 29.63% 4 14.81% 27
52 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 26 7 26.92% 8 30.77% 5 19.23% 6 23.08% 26
53 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 20 7 35% 7 35% 1 5% 5 25% 20
54 โรงเรียนวัดบัวงาม 31 7 30.43% 6 26.09% 5 21.74% 5 21.74% 23
55 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 19 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 19
56 โรงเรียนเปรมฤทัย 18 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
57 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 24 7 35% 3 15% 5 25% 5 25% 20
58 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 33 6 18.75% 8 25% 8 25% 10 31.25% 32
59 โรงเรียนบ่อแร่ 19 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
60 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 19 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
61 โรงเรียนวัดหนองนาง 22 6 28.57% 6 28.57% 3 14.29% 6 28.57% 21
62 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 27 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 19
63 โรงเรียนวัดศาลาลอย 23 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
64 โรงเรียนวัดศิวาราม 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
65 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 21 6 30% 5 25% 6 30% 3 15% 20
66 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
67 โรงเรียนวัดอินกัลยา 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
68 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 21 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 17
69 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 15 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
70 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 14 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนวัดอุทการาม 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
72 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
73 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนวัดโคกมะยม 22 5 22.73% 10 45.45% 4 18.18% 3 13.64% 22
75 โรงเรียนวัดพระงาม 21 5 23.81% 8 38.1% 5 23.81% 3 14.29% 21
76 โรงเรียนวัดพรานนก 26 5 25% 8 40% 4 20% 3 15% 20
77 โรงเรียนวัดบ้านม้า 16 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
78 โรงเรียนวัดหนองเป้า 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
79 โรงเรียนบ้านลำแดง 23 5 25% 5 25% 4 20% 6 30% 20
80 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 12 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
82 โรงเรียนวัดปรีดาราม 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนวัดปากกราน 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 24 4 17.39% 9 39.13% 4 17.39% 6 26.09% 23
88 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 24 4 17.39% 7 30.43% 5 21.74% 7 30.43% 23
89 โรงเรียนวัดหนองบัว 17 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
90 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 17 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
91 โรงเรียนวัดหัวหิน 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
92 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
93 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
94 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 13 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
95 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
96 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
97 โรงเรียนวัดทำใหม่ 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 15 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 13 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 6 50% 12
100 โรงเรียนวัดโพธิ์ 10 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
101 โรงเรียนบ้านคู้คด 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
102 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 11 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
103 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
104 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
105 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 33 3 9.68% 10 32.26% 8 25.81% 10 32.26% 31
107 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 31 3 10% 9 30% 8 26.67% 10 33.33% 30
108 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 14 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 14
109 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 19 3 15.79% 4 21.05% 8 42.11% 4 21.05% 19
110 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 16 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 6 37.5% 16
111 โรงเรียนวัดพะยอม 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
112 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 12 3 25% 4 33.33% 0 0% 5 41.67% 12
114 โรงเรียนกลางคลอง 27 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
115 โรงเรียนบ้านเป็ด 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 24 3 12.5% 3 12.5% 8 33.33% 10 41.67% 24
117 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 11 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
119 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
120 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 12 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
121 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 16 3 18.75% 1 6.25% 9 56.25% 3 18.75% 16
123 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
124 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนวัดสฎางค์ 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 14 2 14.29% 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 14
131 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 13 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 13
132 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
133 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 16 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
134 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
135 โรงเรียนวัดบึง 12 2 16.67% 3 25% 6 50% 1 8.33% 12
136 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 14 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 14
137 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
138 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
139 โรงเรียนวัดสะตือ 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
140 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
141 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 9 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 9
142 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 14 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
144 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
145 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนวัดไก่ 8 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
147 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 26 1 4.17% 12 50% 6 25% 5 20.83% 24
151 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 17 1 5.88% 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 17
152 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 11 1 10% 7 70% 2 20% 0 0% 10
153 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 16 1 6.67% 7 46.67% 1 6.67% 6 40% 15
154 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
155 โรงเรียนวัดดอกไม้ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
156 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 10 1 10% 2 20% 3 30% 4 40% 10
157 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
158 โรงเรียนประชาสามัคคี 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
159 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
160 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
161 โรงเรียนคอตันคลอง 27 6 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
162 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
163 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
164 โรงเรียนบ้านช้าง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
165 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนวัดช้าง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
172 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 7 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
173 โรงเรียนวัดทุ่งมน 6 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 11 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
176 โรงเรียนวัดแค 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 9 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
179 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
180 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
181 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
182 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 8 0 0% 0 0% 1 12.5% 7 87.5% 8
186 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
187 โรงเรียนวัดนางชี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
188 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนวัดจําปา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
190 โรงเรียนวัดไทรงาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนวัดโตนด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]