เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 7 สีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00 ห้อง ม.2/1 ห้องเก็บตัวผู้แข่งขัน
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 7 สีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.2/3 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00 ห้อง ม.3/1 ห้องเก็บตัวผู้แข่งขัน
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 7 สีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00 ห้อง ม.3/3 ห้องเก็บตัวผู้แข่งขัน
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00 ห้อง ป.3/8 ห้องเก็บตัวผู้แข่งขัน
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00 ห้อง ม.1/3 ห้องเก็บตัวผู้แข่งขัน
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ม.1/5 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ม.1/4 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 4 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์และห้องผู้ปกครองมารับ 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00 ห้อง ป.1/6 ห้องเก็บตัวผู้แข่งขัน
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]