เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง E-Classroom 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง E-Classroom 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดม สำนักงานเขต 26 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป การแข่งขันติดต่อประสานงาน ศน.ทศพล วงศ์เนตร
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดม สำนักงานเขต 26 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป การแข่งขันติดต่อประสานงาน ศน.ทศพล วงศ์เนตร
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.6/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารไม้สีม่วง ห้อง พุทธศาสนา 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารไม้สีม่วง ห้อง พุทธศาสนา 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]