เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
-
การแข่งขันติดต่อประสานงาน ศน.ทศพล วงศ์เนตร
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
การแข่งขันติดต่อประสานงาน ศน.ทศพล วงศ์เนตร
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.1/1-ป.1/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.3/1-ป.3/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 26 ก.ย. 2561 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]