สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
4 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  
5 โรงเรียนประตูชัย  
6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์  
7 โรงเรียนวัดตูม(สิริปุญยาประชาสรรค์)  
8 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)  
9 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)  
10 โรงเรียนวัดหันตรา(เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)  
11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
12 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]