สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 96.75 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสิทธาราม สพป. อ่างทอง 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 83.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 73 เงิน 4
5 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 72 เงิน 5
6 วัดหลักแก้ว สพป. อ่างทอง 65.50 ทองแดง 6
7 วัดเซิงหวาย สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 7
8 วัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 8
9 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 61.50 ทองแดง 9
10 วัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 10
11 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 50 เข้าร่วม 11
12 บ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมงคลธรรมนิมิต สพป. อ่างทอง 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดอบทม สพป. อ่างทอง 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 72 เงิน 4
5 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 64 ทองแดง 5
6 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 62 ทองแดง 6
7 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป. อ่างทอง 61.50 ทองแดง 7
8 สนิทวิทยา สพป. อ่างทอง 59.50 เข้าร่วม 8
9 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 59 เข้าร่วม 9
10 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 56 เข้าร่วม 10
11 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) สพป. อ่างทอง 55.50 เข้าร่วม 11
12 วัดมหานาม สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 12
13 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 49 เข้าร่วม 13
14 วัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 46 เข้าร่วม 14
15 วัดนางชำ สพป. อ่างทอง 46 เข้าร่วม 14
16 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 45.50 เข้าร่วม 16


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 75.33 เงิน 4
5 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 69 ทองแดง 5


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 85 ทอง 4
5 วัดหลักแก้ว สพป. อ่างทอง 78 เงิน 5
6 วัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 76 เงิน 6
7 วัดสามขาว สพป. อ่างทอง 74 เงิน 7
8 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) สพป. อ่างทอง 73 เงิน 8
9 วัดขุมทอง สพป. อ่างทอง 70 เงิน 9
10 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 10
11 วัดมหานาม สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 10
12 วัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 10
13 วัดอบทม สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 10
14 สนิทวิทยา สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 10


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหลักแก้ว สพป. อ่างทอง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 4
5 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 4
6 วัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 4
7 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 4
8 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 4
9 อนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 4
10 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 10


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสิทธาราม สพป. อ่างทอง 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 38 เข้าร่วม 4
5 อมราวิทยาภูมิ สพป. อ่างทอง 38 เข้าร่วม 4
6 วัดละมุด สพป. อ่างทอง 34 เข้าร่วม 6
7 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 34 เข้าร่วม 6
8 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ สพป. อ่างทอง 32 เข้าร่วม 8
9 เทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง สพป. อ่างทอง 32 เข้าร่วม 8
10 วัดสนธิธรรม สพป. อ่างทอง 30 เข้าร่วม 10
11 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. อ่างทอง 28 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 26 เข้าร่วม 12
13 อนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 26 เข้าร่วม 12
14 วัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 22 เข้าร่วม 14
15 วัดจันทร์นิรมิตร สพป. อ่างทอง - -
16 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรุ้ง สพป. อ่างทอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังน้ำเย็น สพป. อ่างทอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 72 เงิน 4
5 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 72 เงิน 4
6 วัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 6
7 วัดทางพระ สพป. อ่างทอง 56 เข้าร่วม 7
8 วัดหลักแก้ว สพป. อ่างทอง 56 เข้าร่วม 7
9 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 52 เข้าร่วม 9
10 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 50 เข้าร่วม 10
11 อนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 50 เข้าร่วม 10
12 วัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 48 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 40 เข้าร่วม 13


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส สพป. อ่างทอง 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสิทธาราม สพป. อ่างทอง 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านพราน สพป. อ่างทอง 83 ทอง 4
5 วัดศาลาดิน สพป. อ่างทอง 79.60 เงิน 5
6 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) สพป. อ่างทอง 78.60 เงิน 6
7 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 77.30 เงิน 7
8 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 72.60 เงิน 8
9 วัดสามขาว สพป. อ่างทอง 66.60 ทองแดง 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 82.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดละมุด สพป. อ่างทอง 73 เงิน 4
5 วัดสี่ร้อย สพป. อ่างทอง 69 ทองแดง 5
6 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 6
7 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป. อ่างทอง 66.60 ทองแดง 7
8 วัดตลาดใหม่ สพป. อ่างทอง 65.60 ทองแดง 8
9 บ้านน้ำผึ้ง สพป. อ่างทอง 64.66 ทองแดง 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดริ้วหว้า สพป. อ่างทอง 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตาลเจ็ดช่อ สพป. อ่างทอง 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 4
5 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 4
6 วัดห้วยคันแหลน สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 4
7 วัดมงคลธรรมนิมิต สพป. อ่างทอง - -
8 วัดไชโย สพป. อ่างทอง - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 4
5 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 81 ทอง 4
5 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 79 เงิน 5
6 ชุมชนวัดน้ำพุ สพป. อ่างทอง 77 เงิน 6
7 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง 73 เงิน 7
8 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 72 เงิน 8
9 วัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 72 เงิน 8
10 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 71 เงิน 10
11 ชุมชนวัดริ้วหว้า สพป. อ่างทอง 70 เงิน 11
12 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 12
13 วัดจันทร์นิรมิตร สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 13
14 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 14


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส สพป. อ่างทอง 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 78 เงิน 4
5 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 76 เงิน 5
6 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 75 เงิน 6
7 วัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 70 เงิน 7
8 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 8


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 90.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 81.60 ทอง 4
5 วัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 79 เงิน 5
6 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 76.60 เงิน 6


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 86 ทอง 4
5 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 84 ทอง 5
6 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 82 ทอง 6
7 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 78 เงิน 7
8 วัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 76 เงิน 8
9 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 74 เงิน 9
10 วัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 72 เงิน 10
11 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 11
12 วัดท่าโขลง สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 12
13 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 64 ทองแดง 13
14 วัดโพธิ์ทอง สพป. อ่างทอง 62 ทองแดง 14


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 74 เงิน 4
5 วัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 72 เงิน 5
6 วัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 62 ทองแดง 6


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 761
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 51 เข้าร่วม 4
5 บ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง - -
6 วัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไผ่หมูขวิด สพป. อ่างทอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 86 ทอง 4
5 อมราวิทยาภูมิ สพป. อ่างทอง 83 ทอง 5
6 วัดมงคลธรรมนิมิต สพป. อ่างทอง 79 เงิน 6
7 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 78 เงิน 7
8 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 77 เงิน 8
9 วัดตาลเจ็ดช่อ สพป. อ่างทอง 76 เงิน 9
10 วัดสี่ร้อย สพป. อ่างทอง 75 เงิน 10
11 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 74 เงิน 11
12 วัดลั่นทม สพป. อ่างทอง 73 เงิน 12
13 วัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 72 เงิน 13
14 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 71 เงิน 14
15 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 759
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พวงทองอุปถัมภ์ สพป. อ่างทอง 76 เงิน 4
5 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 75 เงิน 5
6 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 75 เงิน 5
7 วัดจันทร์นิรมิตร สพป. อ่างทอง 74 เงิน 7
8 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 74 เงิน 7
9 วัดสิทธาราม สพป. อ่างทอง 73 เงิน 9
10 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป. อ่างทอง 70 เงิน 10
11 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 70 เงิน 10
12 วัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 69 ทองแดง 12
13 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 13
14 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 14
15 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรุ้ง สพป. อ่างทอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 80 ทอง 4
5 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 79 เงิน 5
6 วัดคำหยาด สพป. อ่างทอง 78 เงิน 6
7 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 77 เงิน 7
8 วัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 77 เงิน 7
9 วัดโพธิวงษ์ สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 9
10 วัดหลักแก้ว สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 10
11 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 59 เข้าร่วม 11
12 บ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดลั่นทม สพป. อ่างทอง 81 ทอง 4
5 บ้านน้ำผึ้ง สพป. อ่างทอง 77 เงิน 5
6 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 76 เงิน 6
7 วัดมหานาม สพป. อ่างทอง 76 เงิน 6
8 วัดอบทม สพป. อ่างทอง 76 เงิน 6
9 วัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 73 เงิน 9
10 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 72 เงิน 10
11 วัดหลักแก้ว สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 11
12 วัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 12
13 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 12
14 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 12
15 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 15


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 823
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนางชำ สพป. อ่างทอง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 74 เงิน 4
5 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. อ่างทอง 74 เงิน 4
6 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 72 เงิน 6
7 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 72 เงิน 6
8 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ สพป. อ่างทอง 70 เงิน 8
9 วัดบ้านพราน สพป. อ่างทอง 70 เงิน 8
10 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 10
11 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 11
12 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 12
13 วัดทางพระ สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 12
14 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 14
15 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) สพป. อ่างทอง - -
16 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 71 เงิน 4
5 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 71 เงิน 4
6 วัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 6
7 วัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 6
8 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 8
9 วัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 2 เข้าร่วม 9


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอบทม สพป. อ่างทอง 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 70 เงิน 4
5 วัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 66 ทองแดง 5
6 วัดมหานาม สพป. อ่างทอง 64 ทองแดง 6
7 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 7
8 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 8
9 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 8
10 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 57 เข้าร่วม 10
11 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 54 เข้าร่วม 11
12 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 53 เข้าร่วม 12
13 วัดนางชำ สพป. อ่างทอง 45 เข้าร่วม 13
14 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป. อ่างทอง 41 เข้าร่วม 14
15 วัดสว่าง สพป. อ่างทอง 8 เข้าร่วม 15


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 762
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 75 เงิน 4
5 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 5
6 วัดมหานาม สพป. อ่างทอง 57 เข้าร่วม 6
7 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 50 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนวัดน้ำพุ สพป. อ่างทอง 43 เข้าร่วม 8
9 วัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 42 เข้าร่วม 9
10 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 38 เข้าร่วม 10
11 วัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 24 เข้าร่วม 11
12 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง - -
13 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมหานาม สพป. อ่างทอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 69 ทองแดง 4
5 วัดนางชำ สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 5
6 วัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 58 เข้าร่วม 6
7 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) สพป. อ่างทอง 54 เข้าร่วม 7
8 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. อ่างทอง 54 เข้าร่วม 7
9 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 53 เข้าร่วม 9
10 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 48 เข้าร่วม 10
11 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. อ่างทอง 48 เข้าร่วม 10
12 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 45 เข้าร่วม 12
13 วัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 33 เข้าร่วม 13
14 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง - -


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดอบทม สพป. อ่างทอง 82 ทอง 4
5 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 79 เงิน 5
6 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) สพป. อ่างทอง 78 เงิน 6
7 วัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 78 เงิน 6
8 วัดโพทูล สพป. อ่างทอง 78 เงิน 6
9 อนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป. อ่างทอง 78 เงิน 6
10 อมราวิทยาภูมิ สพป. อ่างทอง 78 เงิน 6
11 วัดวงษ์ภาศน์ สพป. อ่างทอง 77 เงิน 11
12 วัดลั่นทม สพป. อ่างทอง 74 เงิน 12
13 ชุมชนวัดน้ำพุ สพป. อ่างทอง 73 เงิน 13
14 วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 73 เงิน 13
15 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 73 เงิน 13
16 วัดโพธิ์เกรียบ สพป. อ่างทอง 73 เงิน 13


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหมื่นเกลา สพป. อ่างทอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไชโย สพป. อ่างทอง 83 ทอง 4
5 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 79 เงิน 5
6 วัดสี่ร้อย สพป. อ่างทอง 79 เงิน 5
7 ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 78 เงิน 7
8 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) สพป. อ่างทอง 78 เงิน 7
9 วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 77 เงิน 9
10 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 77 เงิน 9
11 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 77 เงิน 9
12 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 76 เงิน 12
13 อนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง 76 เงิน 12
14 วัดสนธิธรรม สพป. อ่างทอง 75 เงิน 14
15 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 75 เงิน 14
16 บ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 74 เงิน 16