สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อ่างทอง
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลวัดอ่างทอง 33 11 9 53
2 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 25 14 7 46
3 วัดสีบัวทอง 15 8 4 27
4 ชุมชนวัดศีลขันธาราม 12 10 7 29
5 อนุบาลวัดนางใน 11 17 7 35
6 วัดหนองยาง 9 4 2 15
7 วัดบ้านป่า 8 7 6 21
8 วัดนางเล่ว 7 4 3 14
9 วัดอบทม 6 2 2 10
10 บ้านหนองถ้ำ 5 6 8 19
11 วัดโพธิ์เอน 5 2 2 9
12 วัดเซิงหวาย 5 1 1 7
13 วัดรุ้ง 5 1 0 6
14 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 4 5 1 10
15 เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 4 3 2 9
16 วัดแก้วกระจ่าง 4 2 1 7
17 วัดบ้านแก 4 1 3 8
18 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 3 3 6 12
19 ชุมชนวัดท่าอิฐ 3 1 0 4
20 บ้านห้วยคล้า 3 1 0 4
21 วัดพิจารณ์โสภณ 3 1 0 4
22 วัดน้ำอาบ 3 0 3 6
23 วัดชัยสิทธาราม 2 7 4 13
24 วัดไชโย 2 4 10 16
25 วัดสามประชุม (วันครู 2504) 2 2 3 7
26 ประสิทธิวิทยาฯ 2 2 2 6
27 ชุมชนวัดริ้วหว้า 2 2 1 5
28 พวงทองอุปถัมภ์ 2 2 0 4
29 วัดหัวสะแกตก 2 1 2 5
30 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 2 1 2 5
31 อนุบาลเมืองอ่างทอง 2 0 1 3
32 วัดต้นทอง 2 0 0 2
33 ชุมชนวัดพายทอง 2 0 0 2
34 อนุบาลแสวงหา 1 6 3 10
35 วัดสุวรรณราชหงษ์ 1 4 5 10
36 วัดท่าชุมนุม 1 4 2 7
37 อนุบาลบ้านลำสนุ่น 1 2 1 4
38 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 1 2 0 3
39 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1 1 5 7
40 วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4
41 วัดน้อย 1 1 2 4
42 วัดบ้านเพชร 1 1 0 2
43 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 1 1 0 2
44 วัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 1 1 0 2
45 วัดนางชำ 1 1 0 2
46 วัดไผ่ล้อม 1 1 0 2
47 วัดท่าตลาด 1 1 0 2
48 วัดหมื่นเกลา 1 0 2 3
49 วัดมหานาม 1 0 1 2
50 วัดมงคลธรรมนิมิต 1 0 1 2
51 วัดตลาดใหม่ 1 0 1 2
52 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 1 0 0 1
53 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1 0 0 1
54 วัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 1 0 0 1
55 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 1 0 0 1
56 วัดคำหยาด 1 0 0 1
57 วัดโพธิ์เกรียบ 1 0 0 1
58 วัดอรัญญิกาวาส 1 0 0 1
59 วัดข่อย 1 0 0 1
60 วัดทองเลื่อน 1 0 0 1
61 เทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 0 0 1
62 วัดบ้านพราน 0 3 3 6
63 วัดถนน 0 3 1 4
64 วัดหลักแก้ว 0 3 0 3
65 ชุมชนวัดน้ำพุ 0 3 0 3
66 วัดห้วยโรง 0 3 0 3
67 วัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 0 2 2 4
68 วัดตาลเจ็ดช่อ 0 2 2 4
69 วัดสิทธาราม 0 2 2 4
70 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 0 2 1 3
71 วัดละมุด 0 2 1 3
72 วัดวังน้ำเย็น 0 2 1 3
73 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 2 0 2
74 กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 0 1 1 2
75 วัดลั่นทม 0 1 1 2
76 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1
77 วัดเกษทอง 0 1 0 1
78 วัดจันทร์มณี 0 1 0 1
79 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 0 1 0 1
80 วัดม่วงคัน 0 1 0 1
81 วัดโพธิวงษ์ 0 1 0 1
82 บ้านน้ำผึ้ง 0 1 0 1
83 วัดหนองกร่าง 0 1 0 1
84 วัดห้วยคันแหลน 0 1 0 1
85 วัดยางทอง 0 1 0 1
86 วัดยางช้าย 0 0 3 3
87 เทศบาลวัดแสนสุข 0 0 2 2
88 อมราวิทยาภูมิ 0 0 1 1
89 วัดทางพระ 0 0 1 1
90 วัดป่ามุนี 0 0 1 1
91 วัดศรีกุญชร 0 0 1 1
92 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 0 0 1 1
93 วัดท่าโขลง 0 0 1 1
94 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1
95 เทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 0 0 1 1
96 วัดคลองสำโรง 0 0 1 1
97 บ้านไผ่หมูขวิด 0 0 1 1
98 วัดราชปักษี 0 0 1 1
99 วัดโคศุภราช 0 0 1 1
100 วัดสามขาว 0 0 1 1
101 วัดเยื้องคงคาราม 0 0 1 1
102 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1
103 บ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1
104 วัดไผ่วง 0 0 0 0
105 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 0 0 0 0
106 วัดงิ้วราย 0 0 0 0
107 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 0 0 0 0
108 วัดวงษ์ภาศน์ 0 0 0 0
109 วัดยาง 0 0 0 0
110 วัดศรีมหาโพธิ 0 0 0 0
111 วัดจันทร์นิรมิตร 0 0 0 0
112 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 0 0 0 0
113 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
114 วัดกำแพง 0 0 0 0
115 วัดขุมทอง 0 0 0 0
116 วัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 0 0 0 0
117 สนิทวิทยา 0 0 0 0
118 วัดโพธิ์ศรี 0 0 0 0
119 เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0 0
120 วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 0 0 0 0
121 วัดคลองพูล 0 0 0 0
122 วัดสี่ร้อย 0 0 0 0
123 วัดสนธิธรรม 0 0 0 0
124 วัดศาลาดิน 0 0 0 0
125 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 0 0 0 0
126 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 0 0 0 0
127 อนุบาลโพธิ์ทอง 0 0 0 0
128 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 0 0 0 0
129 วัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 0 0 0 0
130 วัดรัตนาราม 0 0 0 0
131 วัดโพทูล 0 0 0 0
132 วัดเจ้าบุญเกิด 0 0 0 0
133 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0 0
134 วัดบ้านสร้าง 0 0 0 0
135 วัดโพธิ์ราษฎร์ 0 0 0 0
136 วัดใหม่ทางข้าม 0 0 0 0
137 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
138 วัดสว่าง 0 0 0 0
139 วัดบุญเกิด 0 0 0 0
140 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0
141 วัดสามโก้ 0 0 0 0
142 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0
รวม 227 193 160 580

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]