สรุปเหรียญรางวัล สพป. อ่างทอง
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดอ่างทอง 54 5 5 1 64
2 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 43 21 4 6 68
3 อนุบาลวัดนางใน 36 7 6 1 49
4 ชุมชนวัดศีลขันธาราม 32 11 6 3 49
5 วัดสีบัวทอง 27 9 1 0 37
6 วัดบ้านป่า 26 7 2 3 35
7 วัดไชโย 23 21 11 6 55
8 บ้านหนองถ้ำ 21 16 5 4 42
9 วัดนางเล่ว 19 2 3 2 24
10 อนุบาลแสวงหา 12 11 4 5 27
11 วัดหนองยาง 12 10 2 2 24
12 วัดโพธิ์เอน 12 3 5 0 20
13 วัดชัยสิทธาราม 11 8 1 2 20
14 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 11 5 4 4 20
15 วัดสุวรรณราชหงษ์ 11 5 0 1 16
16 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 10 9 1 0 20
17 วัดอบทม 10 4 1 1 15
18 เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 10 0 0 0 10
19 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 9 13 6 3 28
20 วัดแก้วกระจ่าง 9 2 2 1 13
21 วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 9 2 0 2 11
22 วัดบ้านแก 8 4 1 0 13
23 วัดเซิงหวาย 8 3 3 0 14
24 ประสิทธิวิทยาฯ 8 0 0 0 8
25 วัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 7 4 0 1 11
26 วัดหัวสะแกตก 7 3 3 0 13
27 วัดบ้านพราน 7 3 0 1 10
28 วัดถนน 7 2 2 1 11
29 ชุมชนวัดริ้วหว้า 6 4 0 0 10
30 ชุมชนวัดท่าอิฐ 6 2 2 1 10
31 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 6 2 1 2 9
32 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 6 1 1 3 8
33 วัดรุ้ง 6 1 1 1 8
34 วัดท่าชุมนุม 5 7 6 3 18
35 วัดบ้านเพชร 5 4 4 7 13
36 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 5 3 6 1 14
37 วัดสามประชุม (วันครู 2504) 5 2 5 3 12
38 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 5 2 2 1 9
39 พวงทองอุปถัมภ์ 5 2 0 0 7
40 อนุบาลบ้านลำสนุ่น 5 1 0 0 6
41 กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 5 1 0 0 6
42 วัดน้ำอาบ 4 6 4 2 14
43 วัดหลักแก้ว 4 5 7 3 16
44 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 4 5 4 3 13
45 อมราวิทยาภูมิ 4 3 1 2 8
46 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 4 3 1 1 8
47 วัดตาลเจ็ดช่อ 4 3 0 1 7
48 บ้านห้วยคล้า 4 1 1 0 6
49 วัดน้อย 4 1 0 0 5
50 อนุบาลเมืองอ่างทอง 4 0 0 0 4
51 วัดต้นทอง 4 0 0 0 4
52 วัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 4 0 0 0 4
53 วัดมหานาม 3 6 3 3 12
54 วัดสิทธาราม 3 6 2 2 11
55 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 3 6 2 2 11
56 วัดลั่นทม 3 4 1 1 8
57 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 3 3 3 1 9
58 วัดทางพระ 3 3 1 2 7
59 ชุมชนวัดน้ำพุ 3 3 1 1 7
60 วัดมงคลธรรมนิมิต 3 2 1 2 6
61 วัดป่ามุนี 3 2 1 0 6
62 วัดหมื่นเกลา 3 1 0 1 4
63 วัดไผ่วง 3 1 0 1 4
64 ชุมชนวัดพายทอง 3 1 0 0 4
65 วัดห้วยโรง 3 1 0 0 4
66 วัดพิจารณ์โสภณ 3 0 1 1 4
67 วัดตลาดใหม่ 3 0 1 0 4
68 วัดศรีกุญชร 3 0 0 0 3
69 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 2 3 1 5 6
70 วัดนางชำ 2 2 2 2 6
71 วัดละมุด 2 2 2 2 6
72 วัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 2 2 0 0 4
73 วัดงิ้วราย 2 1 3 4 6
74 วัดวังน้ำเย็น 2 1 1 1 4
75 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 2 1 0 4 3
76 เทศบาลวัดแสนสุข 2 1 0 0 3
77 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 2 1 0 0 3
78 วัดวงษ์ภาศน์ 2 1 0 0 3
79 วัดเกษทอง 2 0 0 1 2
80 วัดไผ่ล้อม 2 0 0 0 2
81 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
82 วัดจันทร์มณี 2 0 0 0 2
83 วัดยาง 2 0 0 0 2
84 วัดศรีมหาโพธิ 2 0 0 0 2
85 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 1 5 0 0 6
86 วัดจันทร์นิรมิตร 1 4 2 2 7
87 วัดคำหยาด 1 3 1 1 5
88 วัดม่วงคัน 1 3 1 1 5
89 วัดโพธิวงษ์ 1 2 4 1 7
90 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 1 2 1 3 4
91 บ้านน้ำผึ้ง 1 2 1 1 4
92 วัดโพธิ์เกรียบ 1 2 0 0 3
93 วัดหนองกร่าง 1 2 0 0 3
94 วัดท่าโขลง 1 1 3 0 5
95 วัดห้วยคันแหลน 1 1 1 2 3
96 วัดท่าตลาด 1 1 1 0 3
97 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0 3
98 เทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 1 1 0 1 2
99 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 1 2
100 วัดอรัญญิกาวาส 1 1 0 0 2
101 วัดยางทอง 1 1 0 0 2
102 วัดคลองสำโรง 1 1 0 0 2
103 วัดกำแพง 1 1 0 0 2
104 วัดขุมทอง 1 1 0 0 2
105 วัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 1 1 0 0 2
106 สนิทวิทยา 1 0 1 3 2
107 วัดข่อย 1 0 0 0 1
108 วัดทองเลื่อน 1 0 0 0 1
109 เทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 0 0 0 1
110 บ้านไผ่หมูขวิด 1 0 0 0 1
111 วัดราชปักษี 1 0 0 0 1
112 วัดโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
113 เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 1 0 0 0 1
114 วัดยางช้าย 0 3 2 4 5
115 วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 0 3 2 2 5
116 วัดคลองพูล 0 3 2 0 5
117 วัดสี่ร้อย 0 3 2 0 5
118 วัดสนธิธรรม 0 3 0 1 3
119 วัดโคศุภราช 0 3 0 0 3
120 วัดสามขาว 0 2 1 2 3
121 วัดเยื้องคงคาราม 0 2 0 1 2
122 วัดศาลาดิน 0 2 0 0 2
123 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 0 1 2 0 3
124 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 0 1 1 1 2
125 วัดโพธิ์ทอง 0 1 1 0 2
126 บ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
127 อนุบาลโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1
128 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 0 1 0 0 1
129 วัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 0 1 0 0 1
130 วัดรัตนาราม 0 1 0 0 1
131 วัดโพทูล 0 1 0 0 1
132 วัดเจ้าบุญเกิด 0 0 1 2 1
133 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 1 1 1
134 วัดบ้านสร้าง 0 0 1 0 1
135 วัดโพธิ์ราษฎร์ 0 0 1 0 1
136 วัดใหม่ทางข้าม 0 0 1 0 1
137 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 2 0
138 วัดสว่าง 0 0 0 2 0
139 วัดบุญเกิด 0 0 0 1 0
140 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 0
141 วัดสามโก้ 0 0 0 0 0
142 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0 0
รวม 682 373 185 157 1,240