สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อ่างทอง
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดอ่างทอง 33 11 9 53 54 5 5 1 64
2 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 25 14 7 46 43 21 4 6 68
3 วัดสีบัวทอง 15 8 4 27 27 9 1 0 37
4 ชุมชนวัดศีลขันธาราม 12 10 7 29 32 11 6 3 49
5 อนุบาลวัดนางใน 11 17 7 35 36 7 6 1 49
6 วัดหนองยาง 9 4 2 15 12 10 2 2 24
7 วัดบ้านป่า 8 7 6 21 26 7 2 3 35
8 วัดนางเล่ว 7 4 3 14 19 2 3 2 24
9 วัดอบทม 6 2 2 10 10 4 1 1 15
10 บ้านหนองถ้ำ 5 6 8 19 21 16 5 4 42
11 วัดโพธิ์เอน 5 2 2 9 12 3 5 0 20
12 วัดเซิงหวาย 5 1 1 7 8 3 3 0 14
13 วัดรุ้ง 5 1 0 6 6 1 1 1 8
14 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 4 5 1 10 11 5 4 4 20
15 เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 4 3 2 9 10 0 0 0 10
16 วัดแก้วกระจ่าง 4 2 1 7 9 2 2 1 13
17 วัดบ้านแก 4 1 3 8 8 4 1 0 13
18 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 3 3 6 12 10 9 1 0 20
19 ชุมชนวัดท่าอิฐ 3 1 0 4 6 2 2 1 10
20 บ้านห้วยคล้า 3 1 0 4 4 1 1 0 6
21 วัดพิจารณ์โสภณ 3 1 0 4 3 0 1 1 4
22 วัดน้ำอาบ 3 0 3 6 4 6 4 2 14
23 วัดชัยสิทธาราม 2 7 4 13 11 8 1 2 20
24 วัดไชโย 2 4 10 16 23 21 11 6 55
25 วัดสามประชุม (วันครู 2504) 2 2 3 7 5 2 5 3 12
26 ประสิทธิวิทยาฯ 2 2 2 6 8 0 0 0 8
27 ชุมชนวัดริ้วหว้า 2 2 1 5 6 4 0 0 10
28 พวงทองอุปถัมภ์ 2 2 0 4 5 2 0 0 7
29 วัดหัวสะแกตก 2 1 2 5 7 3 3 0 13
30 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 2 1 2 5 6 2 1 2 9
31 อนุบาลเมืองอ่างทอง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
32 วัดต้นทอง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
33 ชุมชนวัดพายทอง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
34 อนุบาลแสวงหา 1 6 3 10 12 11 4 5 27
35 วัดสุวรรณราชหงษ์ 1 4 5 10 11 5 0 1 16
36 วัดท่าชุมนุม 1 4 2 7 5 7 6 3 18
37 อนุบาลบ้านลำสนุ่น 1 2 1 4 5 1 0 0 6
38 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 1 2 0 3 6 1 1 3 8
39 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1 1 5 7 9 13 6 3 28
40 วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4 9 2 0 2 11
41 วัดน้อย 1 1 2 4 4 1 0 0 5
42 วัดบ้านเพชร 1 1 0 2 5 4 4 7 13
43 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 1 1 0 2 4 5 4 3 13
44 วัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 1 1 0 2 4 0 0 0 4
45 วัดนางชำ 1 1 0 2 2 2 2 2 6
46 วัดไผ่ล้อม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 วัดท่าตลาด 1 1 0 2 1 1 1 0 3
48 วัดหมื่นเกลา 1 0 2 3 3 1 0 1 4
49 วัดมหานาม 1 0 1 2 3 6 3 3 12
50 วัดมงคลธรรมนิมิต 1 0 1 2 3 2 1 2 6
51 วัดตลาดใหม่ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
52 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 1 0 0 1 4 3 1 1 8
53 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1 0 0 1 3 3 3 1 9
54 วัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
55 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 วัดคำหยาด 1 0 0 1 1 3 1 1 5
57 วัดโพธิ์เกรียบ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
58 วัดอรัญญิกาวาส 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 วัดข่อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดทองเลื่อน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 เทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดบ้านพราน 0 3 3 6 7 3 0 1 10
63 วัดถนน 0 3 1 4 7 2 2 1 11
64 วัดหลักแก้ว 0 3 0 3 4 5 7 3 16
65 ชุมชนวัดน้ำพุ 0 3 0 3 3 3 1 1 7
66 วัดห้วยโรง 0 3 0 3 3 1 0 0 4
67 วัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 0 2 2 4 7 4 0 1 11
68 วัดตาลเจ็ดช่อ 0 2 2 4 4 3 0 1 7
69 วัดสิทธาราม 0 2 2 4 3 6 2 2 11
70 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 0 2 1 3 3 6 2 2 11
71 วัดละมุด 0 2 1 3 2 2 2 2 6
72 วัดวังน้ำเย็น 0 2 1 3 2 1 1 1 4
73 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 2 0 2 5 2 2 1 9
74 กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 0 1 1 2 5 1 0 0 6
75 วัดลั่นทม 0 1 1 2 3 4 1 1 8
76 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 5 3 6 1 14
77 วัดเกษทอง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
78 วัดจันทร์มณี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 0 1 0 1 1 5 0 0 6
80 วัดม่วงคัน 0 1 0 1 1 3 1 1 5
81 วัดโพธิวงษ์ 0 1 0 1 1 2 4 1 7
82 บ้านน้ำผึ้ง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
83 วัดหนองกร่าง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
84 วัดห้วยคันแหลน 0 1 0 1 1 1 1 2 3
85 วัดยางทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 วัดยางช้าย 0 0 3 3 0 3 2 4 5
87 เทศบาลวัดแสนสุข 0 0 2 2 2 1 0 0 3
88 อมราวิทยาภูมิ 0 0 1 1 4 3 1 2 8
89 วัดทางพระ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
90 วัดป่ามุนี 0 0 1 1 3 2 1 0 6
91 วัดศรีกุญชร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
92 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 0 0 1 1 2 1 0 4 3
93 วัดท่าโขลง 0 0 1 1 1 1 3 0 5
94 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
95 เทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
96 วัดคลองสำโรง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 บ้านไผ่หมูขวิด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 วัดราชปักษี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 วัดโคศุภราช 0 0 1 1 0 3 0 0 3
100 วัดสามขาว 0 0 1 1 0 2 1 2 3
101 วัดเยื้องคงคาราม 0 0 1 1 0 2 0 1 2
102 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
103 บ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
104 วัดไผ่วง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
105 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 0 0 0 0 2 3 1 5 6
106 วัดงิ้วราย 0 0 0 0 2 1 3 4 6
107 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
108 วัดวงษ์ภาศน์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 วัดยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 วัดศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 วัดจันทร์นิรมิตร 0 0 0 0 1 4 2 2 7
112 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 0 0 0 0 1 2 1 3 4
113 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 วัดกำแพง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดขุมทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 สนิทวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 3 2
118 วัดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 3 2 2 5
121 วัดคลองพูล 0 0 0 0 0 3 2 0 5
122 วัดสี่ร้อย 0 0 0 0 0 3 2 0 5
123 วัดสนธิธรรม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
124 วัดศาลาดิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
126 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
127 อนุบาลโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
128 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 วัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดโพทูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดเจ้าบุญเกิด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
133 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 วัดบ้านสร้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดโพธิ์ราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดใหม่ทางข้าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
138 วัดสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 วัดบุญเกิด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 วัดสามโก้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 227 193 160 580 682 373 185 157 1,240