สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อ่างทอง
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดอ่างทอง 32 11 9 52 53 5 5 1 63
2 วัดสีบัวทอง 13 7 3 23 24 8 1 0 33
3 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 10 8 7 25 28 17 3 4 48
4 อนุบาลวัดนางใน 9 14 7 30 30 7 6 1 43
5 ชุมชนวัดศีลขันธาราม 9 9 6 24 27 11 6 3 44
6 วัดบ้านป่า 8 7 6 21 26 7 2 3 35
7 วัดนางเล่ว 6 4 3 13 18 2 3 2 23
8 วัดหนองยาง 6 3 2 11 9 9 2 2 20
9 วัดอบทม 6 2 2 10 10 4 1 1 15
10 บ้านหนองถ้ำ 5 6 7 18 20 16 5 4 41
11 วัดเซิงหวาย 5 1 1 7 8 3 3 0 14
12 วัดรุ้ง 5 0 0 5 5 1 1 1 7
13 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 4 5 1 10 11 5 4 4 20
14 เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 4 3 2 9 10 0 0 0 10
15 วัดแก้วกระจ่าง 4 2 1 7 9 2 2 1 13
16 วัดบ้านแก 4 1 3 8 8 4 1 0 13
17 วัดโพธิ์เอน 4 1 2 7 10 3 5 0 18
18 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 3 3 6 12 10 9 1 0 20
19 ชุมชนวัดท่าอิฐ 3 1 0 4 6 2 2 1 10
20 บ้านห้วยคล้า 3 1 0 4 4 1 1 0 6
21 วัดน้ำอาบ 3 0 3 6 4 6 4 2 14
22 วัดชัยสิทธาราม 2 7 4 13 11 8 1 2 20
23 วัดไชโย 2 4 10 16 23 21 11 6 55
24 วัดสามประชุม (วันครู 2504) 2 2 3 7 5 2 5 3 12
25 ประสิทธิวิทยาฯ 2 2 2 6 8 0 0 0 8
26 ชุมชนวัดริ้วหว้า 2 2 0 4 5 4 0 0 9
27 วัดหัวสะแกตก 2 1 2 5 7 3 3 0 13
28 วัดพิจารณ์โสภณ 2 1 0 3 2 0 0 1 2
29 วัดต้นทอง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
30 ชุมชนวัดพายทอง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
31 อนุบาลแสวงหา 1 6 3 10 12 11 4 5 27
32 วัดสุวรรณราชหงษ์ 1 4 4 9 10 5 0 1 15
33 วัดท่าชุมนุม 1 4 2 7 5 7 6 3 18
34 อนุบาลบ้านลำสนุ่น 1 2 1 4 5 1 0 0 6
35 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 1 2 0 3 6 1 1 3 8
36 พวงทองอุปถัมภ์ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
37 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1 1 5 7 9 13 6 3 28
38 วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4 8 2 0 2 10
39 วัดน้อย 1 1 2 4 4 1 0 0 5
40 วัดบ้านเพชร 1 1 0 2 5 4 4 7 13
41 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 1 1 0 2 4 5 4 3 13
42 วัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 1 1 0 2 4 0 0 0 4
43 วัดท่าตลาด 1 1 0 2 1 1 1 0 3
44 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1 0 2 3 4 2 1 2 7
45 วัดหมื่นเกลา 1 0 2 3 3 1 0 1 4
46 วัดมหานาม 1 0 1 2 3 6 3 3 12
47 วัดมงคลธรรมนิมิต 1 0 1 2 3 2 1 2 6
48 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 1 0 0 1 4 3 1 1 8
49 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1 0 0 1 3 3 3 1 9
50 วัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
51 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 วัดคำหยาด 1 0 0 1 1 3 1 1 5
53 วัดโพธิ์เกรียบ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
54 วัดอรัญญิกาวาส 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 วัดข่อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดทองเลื่อน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 เทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดบ้านพราน 0 3 3 6 7 3 0 1 10
59 วัดถนน 0 3 1 4 7 2 2 1 11
60 วัดหลักแก้ว 0 3 0 3 4 5 7 3 16
61 ชุมชนวัดน้ำพุ 0 3 0 3 3 3 1 1 7
62 วัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 0 2 2 4 7 4 0 1 11
63 วัดตาลเจ็ดช่อ 0 2 2 4 4 3 0 1 7
64 วัดสิทธาราม 0 2 2 4 3 6 2 2 11
65 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 0 2 1 3 3 6 2 2 11
66 วัดละมุด 0 2 1 3 2 2 2 2 6
67 วัดวังน้ำเย็น 0 2 1 3 2 1 1 1 4
68 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 2 0 2 5 2 2 1 9
69 วัดห้วยโรง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
70 กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 0 1 1 2 5 1 0 0 6
71 วัดลั่นทม 0 1 1 2 3 4 1 1 8
72 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 5 3 6 1 14
73 วัดเกษทอง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
74 วัดจันทร์มณี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 0 1 0 1 1 5 0 0 6
76 วัดม่วงคัน 0 1 0 1 1 3 1 1 5
77 วัดโพธิวงษ์ 0 1 0 1 1 2 4 1 7
78 บ้านน้ำผึ้ง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
79 วัดหนองกร่าง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
80 วัดห้วยคันแหลน 0 1 0 1 1 1 1 2 3
81 วัดยางทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
82 วัดไผ่ล้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 วัดนางชำ 0 1 0 1 0 2 2 2 4
84 วัดยางช้าย 0 0 3 3 0 3 2 4 5
85 เทศบาลวัดแสนสุข 0 0 2 2 2 1 0 0 3
86 อมราวิทยาภูมิ 0 0 1 1 4 3 1 2 8
87 วัดทางพระ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
88 วัดป่ามุนี 0 0 1 1 3 2 1 0 6
89 วัดศรีกุญชร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
90 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 0 0 1 1 2 1 0 4 3
91 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
92 เทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
93 วัดคลองสำโรง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 วัดตลาดใหม่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
95 บ้านไผ่หมูขวิด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 วัดราชปักษี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 อนุบาลเมืองอ่างทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 วัดโคศุภราช 0 0 1 1 0 3 0 0 3
99 วัดสามขาว 0 0 1 1 0 2 1 2 3
100 วัดเยื้องคงคาราม 0 0 1 1 0 2 0 1 2
101 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
102 บ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
103 วัดไผ่วง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
104 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 0 0 0 0 2 3 1 5 6
105 วัดงิ้วราย 0 0 0 0 2 1 3 4 6
106 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
107 วัดวงษ์ภาศน์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
108 วัดยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 วัดศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 วัดจันทร์นิรมิตร 0 0 0 0 1 4 2 2 7
111 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 0 0 0 0 1 2 1 3 4
112 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
113 วัดกำแพง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 วัดขุมทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 สนิทวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 3 2
117 วัดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดสี่ร้อย 0 0 0 0 0 3 2 0 5
120 วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 3 1 2 4
121 วัดสนธิธรรม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
122 วัดคลองพูล 0 0 0 0 0 2 2 0 4
123 วัดศาลาดิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 วัดท่าโขลง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
125 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
126 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
127 อนุบาลโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
128 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 วัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดโพทูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดเจ้าบุญเกิด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
133 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 วัดบ้านสร้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดโพธิ์ราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดใหม่ทางข้าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
138 วัดสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 วัดบุญเกิด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 วัดสามโก้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 177 154 522 626 366 182 155 1,174