สรุปเหรียญรางวัล สพป. อ่างทอง
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดอ่างทอง 53 5 5 1 63
2 อนุบาลวัดนางใน 30 7 6 1 43
3 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 28 17 3 4 48
4 ชุมชนวัดศีลขันธาราม 27 11 6 3 44
5 วัดบ้านป่า 26 7 2 3 35
6 วัดสีบัวทอง 24 8 1 0 33
7 วัดไชโย 23 21 11 6 55
8 บ้านหนองถ้ำ 20 16 5 4 41
9 วัดนางเล่ว 18 2 3 2 23
10 อนุบาลแสวงหา 12 11 4 5 27
11 วัดชัยสิทธาราม 11 8 1 2 20
12 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 11 5 4 4 20
13 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 10 9 1 0 20
14 วัดสุวรรณราชหงษ์ 10 5 0 1 15
15 วัดอบทม 10 4 1 1 15
16 วัดโพธิ์เอน 10 3 5 0 18
17 เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 10 0 0 0 10
18 เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 9 13 6 3 28
19 วัดหนองยาง 9 9 2 2 20
20 วัดแก้วกระจ่าง 9 2 2 1 13
21 วัดบ้านแก 8 4 1 0 13
22 วัดเซิงหวาย 8 3 3 0 14
23 วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 8 2 0 2 10
24 ประสิทธิวิทยาฯ 8 0 0 0 8
25 วัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 7 4 0 1 11
26 วัดหัวสะแกตก 7 3 3 0 13
27 วัดบ้านพราน 7 3 0 1 10
28 วัดถนน 7 2 2 1 11
29 ชุมชนวัดท่าอิฐ 6 2 2 1 10
30 วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 6 1 1 3 8
31 วัดท่าชุมนุม 5 7 6 3 18
32 วัดบ้านเพชร 5 4 4 7 13
33 ชุมชนวัดริ้วหว้า 5 4 0 0 9
34 วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 5 3 6 1 14
35 วัดสามประชุม (วันครู 2504) 5 2 5 3 12
36 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 5 2 2 1 9
37 วัดรุ้ง 5 1 1 1 7
38 อนุบาลบ้านลำสนุ่น 5 1 0 0 6
39 กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 5 1 0 0 6
40 วัดน้ำอาบ 4 6 4 2 14
41 วัดหลักแก้ว 4 5 7 3 16
42 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 4 5 4 3 13
43 อมราวิทยาภูมิ 4 3 1 2 8
44 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 4 3 1 1 8
45 วัดตาลเจ็ดช่อ 4 3 0 1 7
46 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 4 2 1 2 7
47 บ้านห้วยคล้า 4 1 1 0 6
48 วัดน้อย 4 1 0 0 5
49 วัดต้นทอง 4 0 0 0 4
50 วัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 4 0 0 0 4
51 วัดมหานาม 3 6 3 3 12
52 วัดสิทธาราม 3 6 2 2 11
53 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 3 6 2 2 11
54 วัดลั่นทม 3 4 1 1 8
55 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 3 3 3 1 9
56 วัดทางพระ 3 3 1 2 7
57 ชุมชนวัดน้ำพุ 3 3 1 1 7
58 วัดมงคลธรรมนิมิต 3 2 1 2 6
59 วัดป่ามุนี 3 2 1 0 6
60 พวงทองอุปถัมภ์ 3 2 0 0 5
61 วัดหมื่นเกลา 3 1 0 1 4
62 วัดไผ่วง 3 1 0 1 4
63 ชุมชนวัดพายทอง 3 1 0 0 4
64 วัดศรีกุญชร 3 0 0 0 3
65 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 2 3 1 5 6
66 วัดละมุด 2 2 2 2 6
67 วัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 2 2 0 0 4
68 วัดงิ้วราย 2 1 3 4 6
69 วัดวังน้ำเย็น 2 1 1 1 4
70 วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 2 1 0 4 3
71 วัดห้วยโรง 2 1 0 0 3
72 เทศบาลวัดแสนสุข 2 1 0 0 3
73 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 2 1 0 0 3
74 วัดวงษ์ภาศน์ 2 1 0 0 3
75 วัดพิจารณ์โสภณ 2 0 0 1 2
76 วัดเกษทอง 2 0 0 1 2
77 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
78 วัดจันทร์มณี 2 0 0 0 2
79 วัดยาง 2 0 0 0 2
80 วัดศรีมหาโพธิ 2 0 0 0 2
81 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 1 5 0 0 6
82 วัดจันทร์นิรมิตร 1 4 2 2 7
83 วัดคำหยาด 1 3 1 1 5
84 วัดม่วงคัน 1 3 1 1 5
85 วัดโพธิวงษ์ 1 2 4 1 7
86 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 1 2 1 3 4
87 บ้านน้ำผึ้ง 1 2 1 1 4
88 วัดโพธิ์เกรียบ 1 2 0 0 3
89 วัดหนองกร่าง 1 2 0 0 3
90 วัดห้วยคันแหลน 1 1 1 2 3
91 วัดท่าตลาด 1 1 1 0 3
92 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0 3
93 เทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 1 1 0 1 2
94 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 1 2
95 วัดอรัญญิกาวาส 1 1 0 0 2
96 วัดยางทอง 1 1 0 0 2
97 วัดคลองสำโรง 1 1 0 0 2
98 วัดกำแพง 1 1 0 0 2
99 วัดขุมทอง 1 1 0 0 2
100 วัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 1 1 0 0 2
101 สนิทวิทยา 1 0 1 3 2
102 วัดตลาดใหม่ 1 0 1 0 2
103 วัดข่อย 1 0 0 0 1
104 วัดทองเลื่อน 1 0 0 0 1
105 เทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 0 0 0 1
106 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
107 บ้านไผ่หมูขวิด 1 0 0 0 1
108 วัดราชปักษี 1 0 0 0 1
109 อนุบาลเมืองอ่างทอง 1 0 0 0 1
110 วัดโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
111 เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 1 0 0 0 1
112 วัดยางช้าย 0 3 2 4 5
113 วัดสี่ร้อย 0 3 2 0 5
114 วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 0 3 1 2 4
115 วัดสนธิธรรม 0 3 0 1 3
116 วัดโคศุภราช 0 3 0 0 3
117 วัดนางชำ 0 2 2 2 4
118 วัดคลองพูล 0 2 2 0 4
119 วัดสามขาว 0 2 1 2 3
120 วัดเยื้องคงคาราม 0 2 0 1 2
121 วัดศาลาดิน 0 2 0 0 2
122 วัดท่าโขลง 0 1 3 0 4
123 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 0 1 2 0 3
124 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 0 1 1 1 2
125 วัดโพธิ์ทอง 0 1 1 0 2
126 บ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
127 อนุบาลโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1
128 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 0 1 0 0 1
129 วัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 0 1 0 0 1
130 วัดรัตนาราม 0 1 0 0 1
131 วัดโพทูล 0 1 0 0 1
132 วัดเจ้าบุญเกิด 0 0 1 2 1
133 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 1 1 1
134 วัดบ้านสร้าง 0 0 1 0 1
135 วัดโพธิ์ราษฎร์ 0 0 1 0 1
136 วัดใหม่ทางข้าม 0 0 1 0 1
137 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 2 0
138 วัดสว่าง 0 0 0 2 0
139 วัดบุญเกิด 0 0 0 1 0
140 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 0
141 วัดสามโก้ 0 0 0 0 0
142 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0 0
รวม 626 366 182 155 1,329