แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 65 54 83.08% 5 7.69% 5 7.69% 1 1.54% 65
2 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 78 43 58.11% 21 28.38% 4 5.41% 6 8.11% 74
3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 50 36 72% 7 14% 6 12% 1 2% 50
4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 54 32 61.54% 11 21.15% 6 11.54% 3 5.77% 52
5 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 38 27 72.97% 9 24.32% 1 2.7% 0 0% 37
6 โรงเรียนวัดบ้านป่า 39 26 68.42% 7 18.42% 2 5.26% 3 7.89% 38
7 โรงเรียนวัดไชโย 65 23 37.7% 21 34.43% 11 18.03% 6 9.84% 61
8 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 48 21 45.65% 16 34.78% 5 10.87% 4 8.7% 46
9 โรงเรียนวัดนางเล่ว 27 19 73.08% 2 7.69% 3 11.54% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 34 12 37.5% 11 34.38% 4 12.5% 5 15.63% 32
11 โรงเรียนวัดหนองยาง 30 12 46.15% 10 38.46% 2 7.69% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 20 12 60% 3 15% 5 25% 0 0% 20
13 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 25 11 50% 8 36.36% 1 4.55% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 26 11 45.83% 5 20.83% 4 16.67% 4 16.67% 24
15 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 20 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 20 10 50% 9 45% 1 5% 0 0% 20
17 โรงเรียนวัดอบทม 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 32 9 29.03% 13 41.94% 6 19.35% 3 9.68% 31
20 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 15 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
22 โรงเรียนวัดบ้านแก 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
23 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 15 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
24 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
27 โรงเรียนวัดบ้านพราน 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนวัดถนน 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 14 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
32 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
33 โรงเรียนวัดรุ้ง 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 23 5 23.81% 7 33.33% 6 28.57% 3 14.29% 21
35 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 20 5 25% 4 20% 4 20% 7 35% 20
36 โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 17 5 33.33% 3 20% 6 40% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 15 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 15
38 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
39 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนกระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 18 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 20 4 21.05% 5 26.32% 7 36.84% 3 15.79% 19
44 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 16 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
45 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 12 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดน้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดต้นทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดมหานาม 15 3 20% 6 40% 3 20% 3 20% 15
54 โรงเรียนวัดสิทธาราม 13 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
55 โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 13 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนวัดลั่นทม 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 18 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
58 โรงเรียนวัดทางพระ 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 11 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 12 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
61 โรงเรียนวัดป่ามุนี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนวัดไผ่วง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดห้วยโรง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
67 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 11 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
70 โรงเรียนวัดนางชำ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
71 โรงเรียนวัดละมุด 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
72 โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดงิ้วราย 12 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
74 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 8 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
76 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดเกษทอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 11 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนวัดคำหยาด 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนวัดม่วงคัน 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 8 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
91 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดท่าโขลง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
95 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
96 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดท่าตลาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนวัดยางทอง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดกำแพง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดขุมทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนสนิทวิทยา 6 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
107 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดข่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดราชปักษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดยางช้าย 9 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 9
115 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
116 โรงเรียนวัดคลองพูล 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
117 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนวัดโคศุภราช 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนวัดสามขาว 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
121 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนวัดศาลาดิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
124 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดโพทูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
134 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
138 โรงเรียนวัดสว่าง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
139 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
141 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
142 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]