งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 3/4 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 3/5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 3/4 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคารโดม 11 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคารโดม 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคารโดม 11 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 11 ต.ค. 2561 11.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 11 ต.ค. 2561 11.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวทีโดม 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวทีโดม 10 ต.ค. 2561 13.00-15.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวทีโดม 11 ต.ค. 2561 09.00-11.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวทีโดม 11 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวทีโดม 11 ต.ค. 2561 11.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง 1 อาคาร 4 ชั้น 1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง 2 อาคาร 4 ชั้น 1 11 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง 1 อาคาร 4 ชั้น 1 11 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/5 11 ต.ค. 2561 09.00-11.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/5 11 ต.ค. 2561 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]