สรุปการประชุมศิลปหัตถกรรม 07/09/2561
::: กำหนดการสมัครแข่งขันในระบบการแข่งขัน :::
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรอกรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมให้เสร็จสิ้นในระบบภายในกำหนดเวลาดังนี้
ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแบน ฯ
วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.
ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ ฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน ฯ
วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.
ศูนย์การแข่งขันสุขศึกษา ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.
ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณ ฯ
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 12.00 น.
ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.
ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.
ศูนย์การแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.
ศูนย์การแข่งขันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.
ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 24.00 น.
ศูนย์การแข่งขันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
ไม่รับผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติม
#มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูผู้ดูแลศูนย์การแข่งขัน
#ติดต่อรับ Username&Password ที่ผู้ดูแลระบบ
#สรุปการประชุม ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 06:45 น.