สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 48 43 13 104
2 สมุทรสาครบูรณะ 37 24 19 80
3 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 17 17 19 53
4 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 13 5 5 23
5 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 2 6 18
6 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 2 2 14
7 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 9 17 7 33
8 ทานตะวันไตรภาษา 6 4 4 14
9 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 4 4 5 13
10 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 4 2 2 8
11 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 3 10 10 23
12 สมุทรสาครวุฒิชัย 3 6 9 18
13 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 3 6 7 16
14 บ้านปล่องเหลี่ยม 3 5 0 8
15 สามชัยวิเทศศึกษา 3 4 6 13
16 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 1 1 5
17 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 2 5 1 8
18 อันนาลัย 2 4 4 10
19 ประชินนุสรณ์ 2 4 1 7
20 หลักสองส่งเสริมวิทยา 1 3 2 6
21 อนุสรณ์ศุภมาศ 1 1 2 4
22 กุศลวิทยา 0 0 3 3
23 เทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0 0
24 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0
รวม 184 169 128 481

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]