สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สมุทรสาครวิทยาลัย ได้  108  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 139 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สมุทรสาครบูรณะ ได้  79  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 3  กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ได้  54  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ 
อันดับที่ 4  อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ได้  36  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร ได้  32  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) ได้  29  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สมุทรสาครวุฒิชัย ได้  25  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วัดธรรมจริยาภิรมย์ ได้  22  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 9  วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ได้  18  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ทานตะวันไตรภาษา ได้  18  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เทศบาลบ้านมหาชัย ได้  17  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 12  บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) ได้  15  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สามชัยวิเทศศึกษา ได้  14  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ได้  13  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 15  พันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้  12  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 16  หลักสองส่งเสริมวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านปล่องเหลี่ยม ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 18  อันนาลัย ได้  10  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ประชินนุสรณ์ ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 20  อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 21  อนุสรณ์ศุภมาศ ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 22  กุศลวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เทศบาลอ้อมน้อย ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ