สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  
2 โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ 442/30 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 น.ส.ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์   0892364145
3 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 71 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมทรสาคร 74120 นางสาวอุไรวรรณ เทียนทอง   0845693973
4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์ สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 034-411885
6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1/13 หมู่4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ 13.706624, 100.296364 024202435

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]