.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-ระดับเขตพื้นที่-
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 10 ก.ย.-30 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  30 ต.ค.  2561  เวลา  16.00 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 31 ต.ต. - 5  พ.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  ไม่ต้องพิมพ์
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 9-10 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 พ.ย. 2561
 -ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก- 
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
    แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู  5 -10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
 -ระดับชาติ- 
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.