ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.01 ทอง ชนะเลิศ
2 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76.40 เงิน 4
5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60.60 ทองแดง 5
6 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 44.20 เข้าร่วม 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 4
5 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 5
6 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.20 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.75 ทอง 4
5 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.25 ทอง 5
6 สุริยวงศ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 6
7 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 7


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สุริยวงศ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.50 เงิน 4
5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.25 เงิน 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 120
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.32 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 692
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.10 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 4
5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.31 ทอง ชนะเลิศ
2 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.67 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 088
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.99 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.33 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.34 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.66 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมจารินีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 4
5 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 5
6 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6
7 เทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89 ทอง 7
8 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 8
9 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง 9
10 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 10
11 โสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 11
12 แคทรายวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 12


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 4
5 ธรรมจารินีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 5
6 โสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6
7 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89 ทอง 7
8 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 8
9 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง 9
10 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 10
11 แคทรายวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 11
12 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 12


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 4
5 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 5
6 เทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6
7 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89 ทอง 7
8 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 8
9 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง 9
10 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 4
5 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 5
6 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ ราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 4
5 สวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 5
6 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6
7 เทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89 ทอง 7
8 แคทรายวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 8
9 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง 9
10 ธรรมจารินีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 10
11 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 11
12 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -