สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ราชโบริกานุเคราะห์ 56 34 21 111
2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 46 33 14 93
3 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 25 12 12 49
4 ดรุณาราชบุรี 11 9 6 26
5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 10 20 11 41
6 นารีวิทยา 10 16 14 40
7 ปากท่อพิทยาคม 9 5 8 22
8 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 7 5 6 18
9 สวนผึ้งวิทยา 6 11 11 28
10 เทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 5 0 0 5
11 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 4 10
12 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 3 8 7 18
13 ธรรมจารินีวิทยา 3 6 5 14
14 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 2 2 1 5
15 โสภณศิริราษฎร์ 2 1 1 4
16 บ้านคาวิทยา 1 5 6 12
17 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 4 2 7
18 สุริยวงศ์ 1 3 1 5
19 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1 0 1 2
20 แคทรายวิทยา 1 0 0 1
รวม 204 176 131 511

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]