สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ราชโบริกานุเคราะห์ ได้  107  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 2  เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้  87  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 3  นารีวิทยา ได้  50  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 4  คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้  50  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 5  บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้  40  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ดรุณาราชบุรี ได้  33  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สวนผึ้งวิทยา ได้  31  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้  26  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ปากท่อพิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ได้  23  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ธรรมจารินีวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 12  รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บ้านคาวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 14  วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้  12  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สุริยวงศ์ ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ได้  9  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โสภณศิริราษฎร์ ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 18  แคทรายวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 19  พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 20  กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ