แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 138 107 77.54% 21 15.22% 5 3.62% 5 3.62% 138
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 115 87 76.32% 17 14.91% 6 5.26% 4 3.51% 114
3 โรงเรียนนารีวิทยา 93 50 54.35% 17 18.48% 12 13.04% 13 14.13% 92
4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 92 50 56.82% 16 18.18% 15 17.05% 7 7.95% 88
5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 82 40 51.28% 19 24.36% 11 14.1% 8 10.26% 78
6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 70 33 48.53% 19 27.94% 10 14.71% 6 8.82% 68
7 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 89 31 39.24% 17 21.52% 14 17.72% 17 21.52% 79
8 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 59 26 49.06% 11 20.75% 3 5.66% 13 24.53% 53
9 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 51 25 52.08% 11 22.92% 5 10.42% 7 14.58% 48
10 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 47 23 51.11% 6 13.33% 11 24.44% 5 11.11% 45
11 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 54 23 46% 6 12% 9 18% 12 24% 50
12 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 45 16 41.03% 4 10.26% 7 17.95% 12 30.77% 39
13 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 40 12 30% 7 17.5% 6 15% 15 37.5% 40
14 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 34 12 36.36% 6 18.18% 9 27.27% 6 18.18% 33
15 โรงเรียนสุริยวงศ์ 29 9 37.5% 4 16.67% 3 12.5% 8 33.33% 24
16 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
17 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 21 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 6 31.58% 19
18 โรงเรียนแคทรายวิทยา 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 20 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 19
20 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 10 3 30% 0 0% 3 30% 4 40% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]